Välkommen till Täby Sändaramatörer, SK0MT

Nedan ser du upp till tre av våra närmsta kommande aktiviteter. Vill du veta mer om någon av dem kan du klicka på respektive aktivitets länk! Vill du se alla våra kommande aktiviteter tittar du istället under TSA programmet .

Veckodag Datum Tid Aktivitet
onsdag 2024-04-24 19:00 CW-kurs

Aktuell information

SM7NTJ Lorentz SK

Inlagt av Dag -KDG

Vår medlem sedan många år Lorentz Björklund SM7NTJ har lämnat oss.

Lorentz har betytt väldigt mycket för uppbyggnaden av klubben genom sitt stora tekniska kunnande och sina kontakter.

 

Vårt samarbete med Civilförsvarsföreningen startades av honom och många gemensamma övningar genomfördes under hans tid i Täby. Lorentz var i högsta grad bidragande till att vi nu är en kvalificerad resurs för dem.

Vid millennieskiftet ordnades med Lorentz hjälp en länk mellan kommunstaben och SK0MT för att TSA skulle kunna vara till hjälp när ingen visste om datorsystemen skulle fungera efter midnatt mot år 2000.

Det var också Lorentz som kläckte idén att vi skulle uppvakta Täby kommun om den lediga  reservledningscentralen som vi nu under många år haft som klubblokal.

Referat från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

TSA årsmöte skall enligt stadgarna arrangeras i mars månad. I måndags (11:e mars) arrangerades årsmötet i klubblokalen med 26 deltagande medlemmar. 

Här kommer en sammanfattning av mötet.

Claes SM0MPV föredrog styrelseberättelsen och Dag SM0KDG föredrog det ekonomiska bokslutet. Ekonomin är god och slutade med ett överskott på några tusen kronor. Årsmötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Presentation nu på måndag 26/2: Vem var det jag hade kontakt med?

Inlagt av Claes -MPV

Claes SM0MPV kommer att prata om loggboksföring både analog och digital.

Klubblokalen kl 19:00

Naturligtvis serveras det fika med tilltugg.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats, planerar vi att sända föredraget digitalt.
Om du klickar här ansluter du till möte via Jitsi. OBS glöm inte att "muta" din mikrofon,
samt att identifiera dig med din anropssignal.

Välkomna

TSA aktiverade SK0TM

Inlagt av Sven-Erik -WAV

I helgen aktiverade vi SSA besöksstation på Tekniska Museet, SK0TM. Ann SM0ZEU, Gunnar SM0OTX och Sven-Erik SM0WAV var på plats och informerade om amatörradio. Många intresserade tittade in i stationen, några var redan radioamatörer men de flesta var okunniga om vår spännande hobby. Vi fick då tillfälle att berätta om en intressant hobby med många teknikutmaningar.

Förutom de vanliga riggarna i stationen hade vi kopplat upp två remote stationer en på Gotland, SM1OTX och en i Värmland, SM4WAV. Vi loggade stationer i bland annat Schweiz och USA, Florida.

I nedanstående bild syns Gunnar SM0OTX, Ann SM0ZEU och Dag SM0KDG som tittade förbi på söndagen. På datorn och den stora 75tums skärmen syns Gunnars remote uppkoppling till riggen på Gotland.

Amateur Radio via the Moon (Inbjudan från SK0CT)

Inlagt av Thomas -KBD

Nu på söndag den 11 februari bjuder SK0CT in till följande arrangemang på Kvarnberget!

Amateur radio via the MOON. Please join this experience!

This Sunday 2024-02-11 the Radio Club at Ericsson (SK0CT) will use the moon as reflector to make contacts with other radio amateurs. We transmit at 1296 MHz and point our very big parabolic antenna to the moon. We will talk to radio amateurs (that have equally very big parabolic antennas) in other countries. 
It takes the radio signals about 2.5 seconds to travel to the moon and back, so we will also hear the echo of own after 2.5 seconds.

AM-test på lördag den 3:e februari

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Nu på lördag den 3:e februari kl. 10:00-12:00 SNT går vinterns AM-test av stapeln. Testen arrangeras av Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning. Du kan läsa mer på testens hemsida.  

"Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat denna lekfulla tävling sedan 1988. Avsikten är att aktivera FRO´s gamla och nya stationer, men alla med AM är välkomna att delta. Över 250 amatörer deltagit under åren. Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via stora anläggningar från militära staber, till moderna med dammig AM-knapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig uppföljningsartikel!
AM är välmodulerat och vackert, men svårt!"

Lycka till

73 de SM0WAV Sven-Erik