Välkommen till Täby Sändaramatörer, SK0MT

Nedan ser du upp till tre av våra närmsta kommande aktiviteter. Vill du veta mer om någon av dem kan du klicka på respektive aktivitets länk! Vill du se alla våra kommande aktiviteter tittar du istället under TSA programmet .

Veckodag Datum Tid Aktivitet
måndag 2024-05-20 19:00 Öppet hus och demonstration av Meshtastic
onsdag 2024-05-22 19:00 CW-kurs
måndag 2024-05-27 19:00 Öppet hus + Certifikatkurs Skrivning

Aktuell information

Samband under Lovisedalsritten den 21 april

Inlagt av Claes -MPV

TSA kommer att stötta Roslagens Rid och Kör Klubb (RRKK) med samband under Lovisedalsritten nu på söndag, den 21 april.

Vi samlas vid Radiohyddan kl 9:30 på Lovisedals gård. 

Är du intresserad av att hjälpa till med sambandet så anmäl dig senast den 20 april kl 18:00.till Claes SM0MPV sm0mpv (at) ssa.se. 

Lovisedal ligger i Rö som inte ligger långt från Rimbo.

Mer information om tävlingen hittar du i dennna länk: 
https://online-uploads.equipeassets.com/assets/341527/original.pdf 

SM7NTJ Lorentz SK

Inlagt av Dag -KDG

Vår medlem sedan många år Lorentz Björklund SM7NTJ har lämnat oss.

Lorentz har betytt väldigt mycket för uppbyggnaden av klubben genom sitt stora tekniska kunnande och sina kontakter.

Vårt samarbete med Civilförsvarsföreningen startades av honom och många gemensamma övningar genomfördes under hans tid i Täby. Lorentz var i högsta grad bidragande till att vi nu är en kvalificerad resurs för dem.

Vid millennieskiftet ordnades med Lorentz hjälp en länk mellan kommunstaben och SK0MT för att TSA skulle kunna vara till hjälp när ingen visste om datorsystemen skulle fungera efter midnatt mot år 2000.

Det var också Lorentz som kläckte idén att vi skulle uppvakta Täby kommun om den lediga  reservledningscentralen som vi nu under många år haft som klubblokal.

Referat från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

TSA årsmöte skall enligt stadgarna arrangeras i mars månad. I måndags (11:e mars) arrangerades årsmötet i klubblokalen med 26 deltagande medlemmar. 

Här kommer en sammanfattning av mötet.

Claes SM0MPV föredrog styrelseberättelsen och Dag SM0KDG föredrog det ekonomiska bokslutet. Ekonomin är god och slutade med ett överskott på några tusen kronor. Årsmötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Presentation nu på måndag 26/2: Vem var det jag hade kontakt med?

Inlagt av Claes -MPV

Claes SM0MPV kommer att prata om loggboksföring både analog och digital.

Klubblokalen kl 19:00

Naturligtvis serveras det fika med tilltugg.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats, planerar vi att sända föredraget digitalt.
Om du klickar här ansluter du till möte via Jitsi. OBS glöm inte att "muta" din mikrofon,
samt att identifiera dig med din anropssignal.

Välkomna