Välkommen till Täby Sändaramatörer, SK0MT

Nedan ser du upp till tre av våra närmsta kommande aktiviteter. Vill du veta mer om någon av dem kan du klicka på respektive aktivitets länk!

Veckodag Datum Tid Aktivitet
måndag 2023-12-11 19:00 Lucia och noll-öls-provning
onsdag 2023-12-13 19:00 CW kurs Terminsavslutning
söndag 2023-12-17 10:00 YOTA aktivitet på klubben

Aktuell information

Protokoll från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Protokoll fört vid Täby Sändaramatörers Årsmöte 2022

Datum:                  Måndagen den 21:a mars 2022

Plats:                     Klubblokalen och digitalt via Jitsi

Antal deltagare     i klubblokalen 13 st och digitalt 13 st

  1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Claes Carneheim, SM0MPV, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

  1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Årsmötet beslutade välja Nils Nilsson SM0MRS, till ordförande och till sekreterare Sven-Erik Thor, SM0WAV.

  1. Val av två justerare av protokoll och rösträknare

Årsmötet beslutade välja Olle Nilsson SM0KON och Jan Wrangel SM0MRQ att justera protokollet, samt att vara rösträknare.

Kallelse till TSA årsmöte 21:a mars

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Härmed kallelse till TSA traditionella årsmöte:

Datum: måndagen den 21:a mars

Klockan: 19:00

Plats: I klubblokalen och digitalt via Jitsi (länk kommer till medlemmarna med E-post))

Utdrag ur våra stadgar:

§ 8. Sammanträden
Föreningen skall avhålla minst två protokollförda sammanträden per år. Ett av dessa betecknas årsmöte och skall hållas under mars månad. Kallelse till årsmötet och sådana övriga sammanträden, som här avses, skall sändas till varje medlem minst tio dagar i förväg.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

BBC news hour

Inlagt av Sven-Erik -WAV

BBC sänder nyheter om Ukraina på AM:

  • 15:00 - 17:00 SNT 15735kHz
  • 21:00 - 23:00 SNT 5875kHz. Utmärkt ljudkvalité i kväll, 7:e mars

Tipset kommer från Gunnar SM0OTX

Föredrag - Från loggfil till ”on-demand” tryckning av QSL-kort

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Föredragshållare: Martin SM5XSH
Datum: 8:e mars
Klockan: 19:00
Länk: https://meet.jit.si/darc

DARC har funktioner för tryckning av QSL-kort som vi medlemmar i SSA kan använda till ett rabatterat pris. En tjänst är traditionell tryckning av kort utan QSO-data.

Den andra tjänsten, är ”on-demand” tryckning av kort, baserat på den logg som du laddar upp. Dessutom ingår utleverans via ”byrån” till mottagaren. Du kan ha många olika QSL-motiv och baksidor, för flera olika anropssignaler eller olika ändamål.

En mycket smidig och bra tjänst som vi får tillgång till via DARC.

Vi går igenom grunderna i tjänsten och hur den fungerar så att du lätt kommer igång och kan prova funktionen!

Introduktion till SVX-link 16:e februari

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Distrikt 0 och SK0QO Södertörns Radioamatörer inbjuder till en informationsträff/videomöte om SvxLink. Det är SM5GXQ Peter som kommer att berätta om hur man med SvxLink kan fortsätta använda sin vanliga analoga 2m- eller 70cm-radio – samtidigt som det finns möjlighet att nå många andra analoga repeatrar i Sverige.

Inledningsvis beskrivs, hur SvxLink möjliggjorde sammankopplingen av de totalt 4 repetrarna på Öland. Vidare beskrivs de talgrupper som används, samt hur man med subton och/eller DTMF kan styra repeatern. Presentationen fortsätter med några av de vanligaste trafikfallen, och avslutas med en kort beskrivning av vad som behövs för att ansluta sig.

Föredragshållare: Peter SM5GXQ
Datum: 16:e februari
Klockan: 19:30
Föredraget presenteras digitalt på: meet.jit.si/svx-link-sk0qo

Lokaltrafiknätet körs nu över SK0RMT

Inlagt av Claes -MPV

Lokaltrafiknätet (söndagar 21:30) körs nu över SK0RMT (RU5X), 

Transceiverinställning FM:
434.7375 MHz
-2 MHz Skift
77 Hz Access                     OBS 77 Hz används inte just nu men kan läggas in ändå.

Vi änvänder denna repeater under reperationen av SK0MT/R (RU4).

Det blir ett experiment över hur långt den hörs och hur känslig den är på att ta emot signaler. Skicka gärna rapporter till info@sk0mt.net, både om ni hör den eller inte och om ni kommer in eller inte.

Ange QTH, antenn och  effekt. 

Claes SM0MPV

Gamla e-postkonton, påminnelse

Inlagt av Thomas -KBD

Som ni säkert känner till har vi en ny leverantör av vår webb och epost sedan förra året. Ni som har epost-konton under sk0mt.net måste, som tidigare meddelats, själva flytta över eposten från det gamla kontot till det nya om ni vill behålla det som finns på det gamla kontot. Då allt kommer att raderas från vårt gamla konto den 2022-04-03 börjar det bli hög tid att göra det om ni inte redan gjort det!

På följande sida finns en beskrivning på ett sätt att göra det:

https://www.sk0mt.net/kontakta-oss/e-postadresser-medlemmar