AM-test på lördag den 3:e februari

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Nu på lördag den 3:e februari kl. 10:00-12:00 SNT går vinterns AM-test av stapeln. Testen arrangeras av Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning. Du kan läsa mer på testens hemsida.  

"Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat denna lekfulla tävling sedan 1988. Avsikten är att aktivera FRO´s gamla och nya stationer, men alla med AM är välkomna att delta. Över 250 amatörer deltagit under åren. Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via stora anläggningar från militära staber, till moderna med dammig AM-knapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig uppföljningsartikel!
AM är välmodulerat och vackert, men svårt!"

Lycka till

73 de SM0WAV Sven-Erik