Amatörradio

Lite om några delar av Amatörradiohobbyn

av Claes SM0MPV Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens.

Tävla och jaga DX

Upp

Att tävla, eller att köra test, som man också säger, är något som lockar ett flertal radioamatörer. En tävling kan sträcka sig från en timme upp till 48. Man kan vara ensam operatör eller man kan vara flera.Varje helg så går det ett antal tävlingar, men det finns även tävlingar som går på vardagskvällar. I en tävling kan det gälla att få tag i så många stationer från ett visst land, då skall man även försöka få tag i så många delar som möjligt från deta land. I en annan så skall man få tag i så många stationer från så många länder och zoner som möjligt.

Inom amatörradion har ARRL definierat 340 nu gällande DXCC entities, eller länder.Det är många fler än de 193 som är medlemar i FN. Orsaken till detta är just ARRLs definitioner av länder, se sektion II i DXCCs regelverk. Att då försöka få tag på så många som möjligt av dessa länder är något som roar många radioamatörer. Har man fått tag på 100 stycken länder, så kan man ansöka om diplomet, mote en avgift.
Begreppet DX betyder " long distance", alltså långa avstånd. Ibland kan man höra en station ropa "CQ DX" det bör tolkas som om att personen vill ha kontakt med stationer utanför den egna världsdelen. Därtill så räknas ibland stationer som befinner sig i länder inom den egna kontinenten, men som det inte finns några bofasta radioamatörer i eller där det inte är så stor aktivitet från. Som DX. För oss europeer kan Märket (OJ0), Jan Mayen (JX), Franz Josef Land (R1F), Vatikanen (HV), Mount Athos (SV2ASP/A (SK), nu: SV2RSG/A), Malteserorden (1A) samt ovanliga ögrupper för IOTA diplomet räknas som DX.

DXpetitioner kallas det när en eller flera radioamatörer reser till någon av radioamatörer ansedd ovanlig plats. Det kan vara ett land, ett DXCC-land, en ö eller en lokatorruta på kartan. 

En annat populär jakt är jakten på öar Islands On The Air (IOTA). Här gäller det att få tag i ögrupper runt om i världen. Dessa har definerats av den brittiska radioamatör organisationen RSGB men ansvaret har nu tagits över av IOTA ltd. Första diplomet ansöker man om efter att ha haft kontakt med 100 ögrupper. Öarna i Stockholms och Uppsala läns räknas alla i till öruppen EU-084.

Tävla

Det finns ett flertal sätt som man kan tävla inom amatörradiohobbyn. De två som man oftast tänker på är dels det som många ser fram emot på helgerna och andra ser som ett gissel "Contest" eller "Tester" och dels rävjakt. Rävjakt d.v.s. när man orienterar efter radiostationer "rävar" som är gömda i skogen, kommer inte att tas upp här, däremot så kommer "tester" att behandlas här.

Förutom dessa två sätt att tävla på så kan DX-Marathon nämnas. Man får ett poäng för varje DXCC land, samt för Björnön (JW/b), de italienska öarna som tillhör Afrika i zon 33(IG9/IH9), Europeiska delen av Turkiet (TA1), , FN radiostation i Vien (4U1VIC), Shetlandsöarna (GM/s), Sicilien (IT9) länder samt för de 40 CQ zonerna. Det räcker med ett QSO. Tävlingen sträcker sig över ett helt kallenderår.

I en "test" jagar man, beroende på tävling, så många stationer från ett land, ett område eller runt om hela världen, som möjlig. Därtill jagar man "multipliers". "Multipliers" kan vara ryska distrikt som i Russian District Award contest, eller prefixsiffran, som i Scandinavian Activity Contest om man är utanför Skandinavien eller DXCC länder och CQ zoner som i CQ WW DX contest. "Multiplierna" multipliceras med de poäng man samlat ihop under tävlingen vilket ger slutsumman. När man tävlar kör man antingen "Run", då man ropar CQ eller "Search  and Pounce" (S&P), då man letar efter stationer på bandet, oftast multipliers.

I detta klipp från IARU HF Championship 2013 så visas och demonstreras både hur det låter när man ropar CQ under en test men också vad man kan få ut av ett loggprogram (startar 10 minuter in på videon).

De som ofta deltar i tester har skaffat sig en specialsignal. Det är oftast en enställig signal, vilket gör att den går att sända snabbare än våra normalt två eller treställiga. Därtill kan den ha "lockande" prefix.

När går det någon tävling som intresserar mig?

En bra kallender finns på SSA HF Contest Cups hemsida. Där finns även länkning till tävlingarnas hemsida så man kan läsa igenom reglerna. Här finns en lista med de största tävlingarna, när de går, poängberäkningen, vilka multipliers och hur lång tid tävlingen håller på.

Vill man veta hur det gått i en tävling så är ett sett att kika in på tävlingens hemsida. Ett annat är att ta sig till den sida Oleg UA9QCQ har skapat för att lättare hitta tävlingsresultat. Här kan man enkelt få fram resultaten från ett stort antal tester

Exempel på tester

Månadstesten (MT): Vill man pröva på hur det är att köra test så kan månadstesten vara en bra början. Den är lokal för Sverige och här gäller det att jaga lokatorrutor (Maidenhead locator system). Testen går på söndagen närmast den 15:de i varje månad och är uppdelad i en CW och en SSB del, vardera 1 timme lång.

Scandinavian Activity Contest (SAC): "Vår" egen test. I SAC gäller det, för oss skandinavier, att köra så ger DXCC länderna multiplers och för de utanför Skandinavian så ger prefixsifran (0-9) för varje DXCC land inom Skandinavien en multiplier. Inom skandinavien så är det också en landskamp, som allt för ofta vinns av Finland. I båda fallen rapporteras löpnummer. Hessu OH6FXL tog sig tid att under SAC SSB 2012 demonstrera sin station.

CQ WPX testen: . I WPX är det prefixen som som ger multipliers och man rapporterar löpnummer. George K5TR kör run i CQ WPX 2005. Han vann i USA:s distrikt 5 och kom 31:a totalt, 434 ställde upp i den klassen.

CQ WW DX testen: Här gäller det att köra så många stationer, från så många olika DXCC länder  och CQ zoner som möjligt. Philippe F5TRO kör run på SSB 2017 på TM1T. Ett bra exempel på hur det låter på 20m under denna test. Tony EI2KC kör run på CW 2015.

IARU HF Championship är en tävling där IARU:s medlemsländer kan låta en HQ station medverka, som under tävlinge sänder förkortningen för landets amatörradioorganissation. HQ stationen för Sverige sänder då SSA, som rapport. Det gäller att köra så många HQ stationer och IARU zoner förutom så många stationer överhuvud taget som möjlig

WAE testen 2018: I denna test skall europeiska stationer kontakta stationer utanför Europa. Varje nytt DXCC land  är en multiplier. Man får extra poäng om man som europeisk station tar emot QTC:s. Ett QTC består av ett utdrag från motstationens logg som skall innehålla tid, signal och löpnummer. En station får lämna maximalt 10 QTC:n. Jeff NT1K delar ut 10 QTC:s. Försök skriva ned det Jeff sänder ...

Russian DX testen: I denna test ger varje ryska oblas, DXCC + WAE land en multiplier. Här är Ash KF5EYY operatör på 3V8BB kör single operator two radios (SO2R). Inget man gör i början, men mycket vanligt bland erfarna operatörer

CQ WPX, CQ WW DX och WAE är alla 48 timmars tester och har CW, Foni respektive RTTY delarna på skilda helger.

SAC är en 24 timmars test. CW och SSB delarna går under två skilda helger.

IARU HF Championship och Russian DX contest är 24 timmars test där man kan köra CW, Foni eller blanda mellan trafiksätten (Mix) under den helgen testen pågår.

Kort sammanfattning av testerna

 

SSA HF Contest Cup 

I Sverige tävlar både enskilda amatörer och klubbar om att samla mest poäng under ett kalenderår i SSA HF Contest Cup.

Klubben kom på 7 plats i SSA HF Contest Cup 2020. Bra jobbat! Den bästa placeringen hitintills.

Jaga DX

Upp

Hur gör man för att jaga DX?

Bryce K7UA har kommut ut med sin andra upplaga av "The new DXer's handbook" som även finns i en svensk översättning gjord av gjord av Pete SM5GMZ. Denna skrift ger en utmärkt introduktion till DX jagandet.

Hur vet man vilka DX-aktiviteter som är på gång?

DX World och DXnews - Informerar kontinuerligt om nya DX-händelser.
NG3K’s Announced DX Operations - lista med pågående och kommande DX-aktiviteter.
DX SummitDX-watch och DX Heat är några av de WEB.sidor som listar inrapporterade DX-spotar i realtid.

Man kan också prenumerera på DX-information via e-post
DX-Newsletter utkommer veckovis. Gratis
Ohio/Penn DX Bulletin utkommer veckovis. Gratis
425 DX News utkommer veckovis. Gratis
ARRL DX bulletin utkommer veckovis. Gratis

QRZ.com använder man om man söker adresser för att kunna skicka QSL direkt.
Club Log är en mycket intressant sida där man som medlem kan ladda upp sin logg och den checkas mot de undantag och specialsignaler som Alan 5B4AHJ har samlat in. Michael G7VJR är upphovsmannen. Här kan man även hitta stationer som accepterar att man beställer QSL-kort via OQRS (Online QSL Request Service) antingen så att de skickas via byrån eller per post. Om man beställer via post så måste man betala, vanligtvis 3-5 US$, via PayPal.
 

Loggning av QSO

Upp

Loggblad

Att för hand notera sina kontakyter i en Dagbok/Loggbok,är det klassiska sättet att hålla reda på sina kontakter. Ibland kan det vara lättare använda pappersloggar och skriva förhand. Därför finns det här tre exempel på Loggblad i PDF format. De är alla gjorda i Excel. De för 25 respektive 35 QSO:n är tänkta för att vara fullständiga, medan det för 105 QSO:n mer är tänkt för portabel, mobil eller tävlingsloggning. Loggblad MT kan användas i SSA:s månadstester.

25 QSO:n
35 QSO:n
105 QSO:n
Loggblad MT

Loggprogram

Hos eHam.net finns en lång lista på loggprogram som där blivit recencerade och betygsatta och DX-zone har en lång lista med korta presentationer av ett stort antal loggprogram.

Nedan följer länkar några välkanda loggprogram:
N1MM - Ett av de mest populära loggprogrammen för tester. Gratis
DXLog - Ett av de mest populära loggprogrammen för tester Gratis
SD - Ett loggprogram för tester med mer än 200 tester. Gratis
Win-Test - Ett av de mest populära loggprogrammen. Pris: 50€
Log4U - För Månadstesten och andra SSA tester. Gratis

Logger32 - Det loggprogram som använts av flest användare av Club Log. Gratis
Log4OM2 - Ett populärt och kompetent program med flera små finesser, enligt Roger SM0LTV. Gratis
LuxLog - Ett program som kombinerar både testkörande och är en loggbok. Gratis
UcxLog - Ett program som kombinerar både testkörande och är en loggbok. 25€
DXLab - Ett stort kluster av program för både testkörande och loggbok. Gratis
Winlog32 - Ett populärt loggprogram som håller reda på många diplom. Gratis
DX4WIN - Ett populärt program för generell loggning. 89.95 US$

CQRLOG - Ett loggprogram i linuxmiljö - Gratis

Övriga program

Mac Ham Radio är en sida tillängnat alla radioamatörer som använder Mac.

FLdigi - ett program för de flesta digitala moder. Finns för Linux, Windows och OS X

Weak Signal Communication Software, WSJT-X - Program skapade for att kommunicera mellan mycket svaga signaler, såsom FT8.

Radioapparater och annan utrustning

Upp

RigPix Databas är en databas där man kan hitta information om de flesta amtörradioapparatter, slutsteg och annan utrustning. Här finns också mycket annan information som rör vår hobby

Är man intresserad av att köpa begagnat så är, förutom att titta i QTC, DX Radio och Bruktgrej sidor där utrustning säljs. 

En lista över återförsäljare, i Sverige, av ny utrustning finns på DX Radios Gula Sodor

QSL

Upp

Pappers QSL

"The final courtesy of a QSO is a QSL card"

Ett QSL kort är ett bevis för att man har haft kontakt. Det är även en presentation av operatören eller stationen. Ett QSL-kort bör vara 14 x 9 cm. Det skickas antingen direkt till motstationen med post eller via Sveriges Sändareamatörer (SSA). Att skicka och motta QSL via SSA kallas att skicka QSL via "Byrån". För att kunna göra det så måste man vara medlem i SSA. Från vissa stationer kan man beställa QSL via OQRS (Online QSL Request Service). OQRS tillhandahålls av ClubLog, olika QSL-managers eller DXpeditionerna själva.

Det finns flera tryckare av QSL kort.Kubben har använt LJ1JZ och UX5OU sevice för att trycka QSL.

Genom SSA:s samarbete med DARC:s QSL-service så finns möjlighet att mot en avgift få QSL korten tryckta, ifyllda och utskickade via Byrån. Mer information kommer när den blir tillgänglig.

Hos Global QSL kan man få QSL-korten både tryckta, ifyllda och utskickade via Byrån.

Elektronisk QSL

Nu är det vanligt att man verifierar en kontakt med en annan station genom elektroniska loggböcker. Dessa verifikationer kan vara kopplade till olika diplom.

ARRL Logbook of the World (LOTW) är kopplad til DXCC diplomet, men även Worked All States (WAS) och CQ WPX diplomen. Det är ingen kostnad för att ansluta sig men för att ansöka om diplom. Man måste ansöka om medlemskap i LOTW.

Club Log är kopplat till Islands on the Air (IOTA) diplomet. Det är ingen kostnad för att ansluta sig men för att ansöka om diplom.

eQSL har egna diplom och är även copplad till diplom hos CQ och DARC. För att kunna utnyttja diplomdelen av eQSL måste vara lägst bonze medlem, vilket medför en viss kostnad. Därtill kommer kostnaderna för CQ och DARC diplomen. eQSL:s egna diplom är avgiftsfria. 

QRZ.COM har ett eget logg och diplomprogram

Presentationerna från den "Contest & DX workshop" som hölls 2019

Presentationerna från "Tipskvällarna" som hölls 2019