ARRL DX CW från Kuba (T48K)

Inlagt av Claes -MPV

Thomas SM0CXU visar bilder och berättar om när han och Göran SM0DRD deltog i ARRL DX CW från tävlingsstationen T48K på Kuba. Presentationen startar straxt efter 19 och kommer förhoppningsvis att sändas över Jitsy på https://jitsi.sm2ampr.net/sk0mt-mm

Hjärtligt välkomna