Civilförsvaret söker samarbete

Inlagt av Dag -KDG

Vi behöver frivilliga krafter!!

TSA har under många år samarbetat med Civilförsvarsföreningen och då främst lokalavdelningen i Täby/Österåker. Vi har deltagit i flera stora övningar och även varit med på större ”marknadsföringsdagar”. Stora eldsjälar från TSA har varit Lorentz SM7NTJ, Kurt SM3LQI och Håkan SM0OAA. Lorentz har flyttat söderut, Kurt norrut och Håkan - silent key. Alltså behövs ersättare.

Dag SM0KDG har under 2012 fått FRG-utbildning genom Civilförsvarsföreningen. FRG (Frivillig Resurs Grupp) skall på anmodan av kommunen ställa upp och hjälpa till vid större onormala händelser då ordinarie kommunala resurser inte räcker till.

Det behövs ytterligare TSA-folk i denna organisation. Vi sändaramatörer har utrustning och kan hantera radiokommunikation, vilket är en ytterst viktig komponent i ett krisläge.

Mer info: Dag –KDG eller Leona Jäger-Clarstedt 076-814 14 92.