Claes SM0MPV ny ordförande i TSA

Inlagt av Sven-Erik -WAV

TSA årsmöte var mycket välbesökt, i loggboken fanns 26 personer incheckade. Vid mötet valdes SM0MPV Claes Carneheim till ordförande för TSA styrelse.

Styrelsen ser nu ut som följer:

 • Claes Carneheim, SM0MPV, ordförande
 • Dag Florén, SM0KDG, Kassör, ledamot
 • Gunnar Törnqvist, SM0OTX, ledamot
 • Sven-Erik Thor, SM0WAV, sekreterare, ledamot
 • Mathias Anefelt, SA0MBA, ledamot
 • Viktor Rosenqvist, SA0BYA, suppleant
 • Hans Insulander, SM0UTY, suppleant

Årsmötet beslutade tacka den avgående ordföranden Kurt SM0UCC för synnerligen gott arbete för föreningen.

Ur årsmötesprotokollet saxas följande:

 • TSA Stipendium. Finns att söka. Kontakta styrelsen
 • Finns förslag att starta ett gemensamt lokaltrafiknät för distrikt 0.
 • Rekrytering radioamatörer. Nya infallsvinklar på hur rekrytering av nya amatörer skall ske i framtiden diskuteras och kommer att presenteras på DL0-möte.
 • Gemensam field day distrikt 0, har diskuterats.
 • SM0UTY Hans föreslog att det bildas en repeater-grupp. Förslaget mottogs mycket positivt. Hans är kontaktpunkten för gruppens arbete.
 • Ryttarsamband 5:e september 2015, TSA planerar, som vanligt, att ställa upp med radiosamband.
 • TSA har fått en förfrågan om att arrangera SSA årsmöte 2016. Styrelsen har beslutat att anta utmaningen att arrangera SSA årsmöte 2016.

Publicerat 24/3 2015 SM0WAV Sven-Erik