Digitala Inlärningskort

Digitala inlärningskort har skapats hos Quizlet. Inlärningskorten kan användas direkt från programmet eller från en app i Android. Hur det är med Apple vet jag inte.

För att det skall fungera så måste man registrera sig, Det kostar ingenting att registrera sig.

Inlärningskorten är uppdellade i 6 grupper (R1, R2, R3, R5, R6 eller T10). Dessa finns samlade i en mapp "Bli Sändaramatör" hos Quizlet

R1 - Fonetiska alfabetet

R2 - Q-koden

R3 - Amatörradioförkortningar 

R5 - Anropssignaler

R6 - Frekvenser

T10 - Elsäkerhet

I både programmet och appen går det att ställa in så att man kan träna bara på termerna och då svara definitionen eller så kan man träna åt båda hållen. Ni får pröva er fram, 

Exempel

ID   Term   Definition
R1  A         Adam/Alfa
R5  OH     Finland

R1, R6 och T10 tränas bäst genom att man svarar på hur termen definieras.
I exemplet ovan skall man allttså veta att A = Adam/Alfa

R2, R3 och R5 tränas bäst år båda hållen
I exemplet ovan skall man alltså veta att Finlan = OH men även att OH = Finland 

Hur tränar man från datorn

Börja med att välja vilken del ni vill träna (R1, R2, R3, R5, R6 eller T10)

Klicka på Flash-Cards eller Learn

Flash-Cards:
Markera "Shuffle"
Klicka på "Options"
Markera "Audio of"
Välj Answer wth "Definition" eller "Both" enligt nedan

R1 Definition
R2 Both
R3 Both
R5 Both
R6 Definition
T10 Definition

Learn:
Klicka på "Options"

R1 - Fonetiska alfabetet
Markera:
"Audio off"
Answer with "Definition"
Question types: "Flash.cards".
"Write" går även att använde, men då måste man för exempelvis A skriva in Adam Alfa

R2 - Q-koden
Markera:
"Audio off"
Answer with "Term" och "Definition"
Question types: "Multiple chois questions".

Då blir det som på provet

R3 - Amatörradioförkortningar 
Markera:
"Audio off"
Answer with "Term" och "Definition"
Question types: "Multiple chois questions".

Då blir det som på provet

R5 - Anropssignaler
Markera:
"Audio off"
Answer with "Term" och "Definition"
Question types: "Multiple chois questions".

Då blir det som på provet

R6 - Frekvenser
Markera:
"Audio off"
Answer with "Definition"
Question types: "Flash.cards".

T10 - Elsäkerhet
Markera:
"Audio off"
Answer with "Definition"
Question types: "Flash.cards".