Field Day 2014

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Planeringen för Filed Day 23:e augusti 2014 rullar på för fullt. I fredags var vi, Dag SM0KDG, Gunnar SM0OTX och Sven-Erik SM0WAV, på Kastellet och hade möte med Erik och Lars, representerande Museet och Strömma Kanalbolaget. Det finns gott om möteslokaler och öppna ytor utomhus. Många möjligheter finns att sätta upp antenner.

På det provisoriska programmet finns för närvarande:

  • Amatörradiotrafik
  • Radio Nord sändning på mellanvåg
  • Föredrag, med radioanknytning
  • Fira hundraårsjubileum för Vaxholms Kustradiostation, SAF. Planer finns att sätta upp en plakett eller liknande för att memorera detta.
  • QSL-kort med Vaxholms Kastell och länk till hemsidan. 

Vi ser fram mot förslag på fler aktiviteter.    

 Erik, Dag SM0KDG och Gunnar SM0OTX              

Erik från Museet, Dag SM0KDG och Gunnar SM0OTX

//SM0WAV