Field Day på Resarö/Vaxholm lördag 2:a september

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Täby Sändaramatörer TSA och SSA distrikt 0 arrangerar gemensamt en Field Day på Resarö/Vaxholm.

Datum Lördagen 2:a september
Klockan 10:30 - 16:00

Program:

10:30 Samling vid gruvan, vid Trälhavet.

11:00 Visning av den unika Ytterby gruvan, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterby_gruva
Gruvan är normalt inte tillgänglig för allmänheten.

12:00 Korvgrillning

13:00 Radioaktiviteter

Under eftermiddagen kommer vi att aktivera följande frekvenser 3728, 7125 och 14250 +- QRM meter samt vår repeater RU8, se https://www.sk0mt.net/sa0aztr för mer information om repeatern.  Ta gärna med en portabel radio om du vill köra vid vattnet.
Vi kommer att vara aktiva med signalen med signalen SK0MT/0.

16:00 Avslutning

Håll utkik på www.sk0mt.net för den senaste informationen.

 

Övrigt

Anmälan: Anmälan är önskvärd då vi har ett begränsat antal platser till förfogande för visning av gruvan. Om du vill vara säker på att få plats vid visningen föreslår vi att du anmäler dig till sm0wav@ssa.se.

Förtäring: Om du anmäler dig i förväg reserverar vi korv och fika till dig. 

Klädsel: Föredragen kommer att hållas i gruvan, där är 11grader. Ta därför med varm klädsel och stadiga skor.

Parkering/mötesplats: Korsningen Fältspatsvägen/Isterbergsvägen (parkeringen mitt emot Fältspadsvägen) Resarö. Alternativ parkering Ytterby Brygga (promenera uppför Isterbergs Backen).

Så här ser ingången ut till Ytterby Gruva (foto Gunnar Törnqvist)

 

Ungefärligt schema för gruvvisningen:

11:00 Ytterby Gruvas historia - Maria Johansson, Föreningen Ytterby Gruva

11:20 Kalla Kriget - Sven-Olof Kviman - Ordförande Föreningen Ytterby Gruva samt 
                               Överstelöjtnatnt och fd Officer i Kustartilleriet

11:40 Ytterby Gruva under Kalla Kriget - Tommy Wahlund, forskare i Föreningen Ytterby Gruva