Flygande PUBafton m kassatillskott

Inlagt av Dag -KDG

Kvällen till ära samlades ett tjugotal TSA-medlemmar och lät sig förplägas av Johan RGHs mat. Johan, iförd Restaurangakademins förkläde, demonstrerade den icke S-märkta metoden att med två gafflar instuckna i var sin ände på en korv och med två banankontaktsförsedda sladdar leda ström (230 V) genom korven och få densamma att bli en "Hot Dog". Jo - Johan var skicklig och överlevde experimentet. Diverse dryck fanns också att tillgå och till detta sköljdes det ner ett antal flygbilder - delvis från KDGs yrkesliv. Tack vare ädla givare och donatorer fick TSA ett kassatillskott på 700 kr. Kassören tackar.

Bild borttagen.

Bild borttagen.   Bild borttagen.Bild borttagen.