Frekvenser för Field Dayen vid Resarö/Vaxholm 2:a sept

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Nu har vi bestämt att vi kommer att bevaka frekvenserna 3728, 7125 och 14250, med start klockan 13:00. Väl mött på banden eller på plats vid Ytterby gruva. Mer information finns här.