Funktionärer

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

FUNKTION SIGNAL NAMN E-POST
Ordförande SM0MPV Claes Carneheim (-2021) sm0mpv (at) ssa.se
vice ordf SM0OTX Gunnar Törnqvist (-2022) g.tornqvist (at) telia.com 
Sekreterare SM0WAV Sven-Erik Thor (-2021) sven-erik (at) credensa.se
Kassör SM0KDG Dag Florén (-2022) kdg (at) sk0mt.net
Ledamot SA0MAD Magnus Danielson (-2021) magnus (at) rubidium.se
Suppleant SM0VWM Anders Högberg (-2021) sm0vwm (at) sk0mt.net
Suppleant SA0WAI Jeremy Young (-2022) jeremypyoung (at) gmail.com

 

Funktionärer  
Bibliotekarie SA0JEN Jan Erik
Fikaansvarig
 
nyckelinnehavare
enl. lista
Internetfunktionär  SM0VWM Anders
Materielförvaltare Vakant
Medlemsregister SM0KDG Dag
Programkommitté Styrelsen
QSL hantering  SM0MPV Claes
QUATSA-distributör SM0KDG Dag
QUATSA-redaktör Vakant
Radiosamband Vakant
Rävjakt SM0KON Olle
Webmaster SM0KBD Thomas
Kontaktpersoner, Revisorer
och Valberedning
Kontaktperson Byängsskolan SM0KDG Dag
Kontaktperson Byängsskolan
 
SM0MPV Claes
Kontaktperson Civilförsvar/FRG  vakant
Kontaktperson Täby kommun SM0KDG Dag
Kontaktperson Kvarnberget SM0KDG Dag
Revisor SA0MEI Ulf
Revisor SM0KON Olle
Revisorssuppleant SM0RGH Johan
Valberedningen (sammankallande) Vakant
Valberedningen SM0RGH Johan
Valberedningen SM0ZEU Ann

 

Täby sändaramatörers stadgar hittar du här