Gamla e-postkonton, påminnelse

Inlagt av Thomas -KBD

Som ni säkert känner till har vi en ny leverantör av vår webb och epost sedan förra året. Ni som har epost-konton under sk0mt.net måste, som tidigare meddelats, själva flytta över eposten från det gamla kontot till det nya om ni vill behålla det som finns på det gamla kontot. Då allt kommer att raderas från vårt gamla konto den 2022-04-03 börjar det bli hög tid att göra det om ni inte redan gjort det!

På följande sida finns en beskrivning på ett sätt att göra det:

https://www.sk0mt.net/kontakta-oss/e-postadresser-medlemmar