Gott Nytt År

Inlagt av Claes -MPV tors, 2020-12-31 - 03:29

                                                                                                                                                                            Foto: Claes SM0MPV 20-12-2020 CC BY

 

Det har varit ett märkligt, oroligt, trist, skrämmande och helt ofattbart år. En pandemi som lamslår all aktivitet. Det är något som är svårt att ta in. Trots detta så sker det en hel del aktiviteter i klubben.

Fyra av de som gick den kurs som vi startade i januari och där avbröt den lärarledda undervisningen i Byängsskolan ville skriva. Med aktivt stöd från vår lärare så klarade sig samtliga! Ett stort tack till Bengt SM0MPV och Täpp-Anders SM0UEI som båda var mycket aktiva att stötta dem innan de skrev men också mycket aktiva i att hjälpa till med att få dem att komma igång. Allt gjort på distans via e-post.

Den sista gemensamma aktiviteten vi hade i klubblokalen var Årsmötet. Två motioner hade kommit in till detta. En om att starta en aktivitetsgrupp. Något både Styrelsen och Årsmötet stödde. Tyvärr så blev vi tvungna att lägga ner all gemensam aktivitet i klubblokalen just efter årsmötet. Men nu har det dykt upp förslag på at tvi skall kunna mötas via någon av de plattformar som nu finns för digitala möten. Mer information kommer. Den andra rörde vår repeater SK0RMT och möjligheterna att koppla den till echo-link eller liknande digitala kommunikationslänkar. Diskussioner pågår.

Med all gemensam aktivitet nere så har ändå flera från klubben varit aktiva med att restaurera Kvarnberget efter den stora vattenläcka som skedde. Mycket arbete har lagts ner för att isolera och förbättra.

På hösten kom Dag SM0KDG på att vi skulle kunna ha en "spontan" Field Day på Skavlöten. Även om dagen ändrades samma dag som den planerades så blev uppslutningen mycket god och det var fantastiskt roligt att få träffa många likasinnade på ett Corona säkert sätt, en så vacker höstdag. 

När aktiviteten var så låg så kom idén upp att vi skulle ta och göra iordning lokalen och då framförallt golven. Dag SM0KDG, Gunnar SM0OTX, Sven-Erik SM0WAV och Ulf SA0MEI satte igång att flytta runt röja och börja måla. Nu är lilla rummet/Styrelserummet klart och det stora rummet är på G. Bengt SM0HBV och jag har börjat gå igenom vad som finns vad gäller mätinstrument, sladdar antenner och annan utrustning.

Just innan höstens stora tävling, CQ World Wide DX Contest, slutade rotorn att fungera. Med en kämpeinsats av Magnus SA0MAD, som klättrade upp och fixade det under pågående test, stöttad av båda Bengt SM0HBV och Dag SM0KDG så kom den igång och jag kunde fortsätta att delta.

Glöm nu inte att betala medlemsavgiften. Även om vi inte har några gemensamma aktiviteter så har klubben omkostnader. Hyran måste betalas och vi fortsätter att prenumerera på tidskrifter så at tvi alla kan hålla oss "up to date" med vad som händer inom vår hobby.

Nu återstår det bara att hoppas att vaccinen hjälper och att vi under 2021 kommer att kunna återgå till något mer "normalt". Förhoppningsvis kommer vi att kunna ses i digitala möten, kanske flera "spontana" Field Days. Och till hösten så kanske vi kan komma igång med vår verksamhet.

Om spåmännen och kvinnorna tror rätt så kan den kommande solfläckscykeln bli en av de kraftigaste. Om så är fallet som kommer konditionerna bara bli bättre och bättre. Något som verkligen är efterlängtat. 

Glöm inte bort vårt lokaltrafiknät på söndagar 21:30 SNT / SST via RU4 och 144.535 MHz. Det är ett sätt att träffas!

Nu vill jag passa på att önska er alla ett riktigt Got Nytt År

Claes/SM0MPV 

Vänligen notera att diskussionen nedan sker på en extern server!