Grattis

Inlagt av Dag -KDGRadiohistoriska Stiftelsen har beslutat tilldela Täby Sändaramatörer

ett stipendium för införskaffandet av en skylt med

ändamålet att föreningen ska uppmärksamma Vaxholm Radio 100 år i sommar.Ett diplom som tecken på beslutet utdelades av stiftelsens ordförande, Åke Johansson

under offentliga former vid Radiohistoriska Föreningens i Västsverige

årsmöte i lördags den 22 mars .Dick Stenholm kommer att ta med sig diplomet till Eskilstuna den 5 april och

där överlämnar det till Ann Lundell, SM0ZEU, efter hennes presentation

av Radiodagen.