Märket

TSA och Märket

Enligt myndighetens beslut så får signalen SI8MI användas vid all svensk amatörradiotrafik från Märkets svenska del. Signalen förvaltas av TSA, och har där en särskild stationsföreståndare. Andra klubbar och grupper är välkomna att använda signalen, men tillstånd måste ovillkorligen inhämtas av stationsförståndaren! Samråd måste tas med intressenter, främst med OH0-gänget, så att det inte blir några kollisioner - att samtidigt köra från finska och svenska delar lär inte gå bra.

Document
TSA & Märket377.64 KB