Historia

Varför och hur TSA kom till världen

av SM5IQ Affe

Det var på hösten 1977. Min XYL Asta arbetade i Täby kommun som byggnadsnämndens sekreterare och chef för byggnadsnämndens kansli. Ibland hade hon att göra med kommunalrådet Folke Kinnander (fp) med ett förflutet som DX-lyssnare. Så småningom kröp det fram att jag var sändaramatör.

Vid ett tillfälle sade Folke Kinnander ungefär så här: "Varför ska idrotten och musikskolan ta nästan allt av de kommunala anslagen för föreningar? Varför bildar inte sändaramatörerna en klubb?" - Det var ju en invit så god som någon. Så då gjorde vi det. D.v.s det var ju en del arbete först förstås.

Jag talade med SM5UH, Åke, som var min närmaste amatörgranne och han ställde sig positiv. Han tipsade om SM5ASE, Ivan, som var lika positiv. Efter ett möte hemma hos Asta och mig med SM5ASE och Folke Kinnander rullade det hela igång.

Jag gick igenom Televerkets lista över sändaramatörer och plockade ut alla med postadress Täby. Det tog en stund, eftersom listan var uppställd i signaordning. Sedan lade jag till några lyssnaramatörer i SSA samt ett par rävjägare. Det blev omkring 70 personer. Så skrev jag en kallelse, kopierade den gratis (tack statsverket) och Ivan och jag kuverterade och postade breven. Vi hade då på vinst och förlust hyrt fritidsgården Giggen i Ellagård till torsdagskvällen den 3 november 1977.

Det kom 41 personer, inklusive vår goda fe under många följande år Margareta Witting från fritidsförvaltningen, som berättade om de stora fördelar och anslag en klubb på den tiden kunde erhålla, om den hade minst 25 medlemmar under 25 (!) år. Resultatet framgår av protokollet. TSA bildades, och en interimsstyrelse tillsattes. SM0CXK Malte Söderqvist ordförande, SM5IQ Alf Lindgren sekreterare, SM5ASE Ivan Geidnert kassör, SM0HYF Gustaf Almroth och Olle Nilsson (som senare blev SM0KON) ledamöter.

Redan innan året var slut utkom första numret av klubbtidningen QUATSA, vars namn uppfanns av SM0CXK - QUA betyder "Härmed underrättelser om". Det första årsmötet hölls i januari 1978 i bibliotekets hörsal, där SM5ZD Per-Anders Kinnman visade en film från Europamästerskapen i rävjakt i Vilnius 1963. Vid nästa möte, i februari, kåserade SM5UH om avstörningsproblem, och så fortsatte det. Vi ordnade en visning av Sjökrigsskolan där 70 (!) personer deltog, och en marindag på Hästholmen vid Grinda med 35 deltagare och där marinen genom SM0HYF ordnade transporten. Interimsstyrelsen satt i stort sett kvar oförändrad i mer än tre år, tills vi hade lyckats förhandla oss till en egen lokal, förutsättningen för att vi skulle kunna köra radio på våra möten.

Och så har det fortsatt.

Protokollet från bildandet av TSA:

Document

TSA och Märket

Enligt myndighetens beslut så får signalen SI8MI användas vid all svensk amatörradiotrafik från Märkets svenska del. Signalen förvaltas av TSA, och har där en särskild stationsföreståndare. Andra klubbar och grupper är välkomna att använda signalen, men tillstånd måste ovillkorligen inhämtas av stationsförståndaren! Samråd måste tas med intressenter, främst med OH0-gänget, så att det inte blir några kollisioner - att samtidigt köra från finska och svenska delar lär inte gå bra.

Document
TSA & Märket377.64 KB

Kurser m.m.

Under åren har TSA hållit många kurser för att utbilda nya radioamatörer. Från 2017 så började vi lägga upp kursmaterial och länkar på vår hemsida. 

Kursen 2017

Kursen 2018

Kursen 2019

Contest & DX workshop 2019

Tipskvällar 2019

Långvågshistoria

SAQ Grimeton -

Document

World heritage SAQ Grimeton -

Document

Tidigare evenemang

Här hittar du länkar till tidigare evenemang under åren:

2001-2004
Document
2001 - 2004901.21 KB
Hösten 2004
Document
Höst 20041.52 MB
Våren 2005
Document
Vår 20051.03 MB
Hösten 2005
Document
Höst 20051.36 MB
Våren 2006
Document
Vår 20061.34 MB
Hösten 2006
Document
Höst 2006751.48 KB
Våren 2007
Document
Vår 20072.49 MB
Hösten 2007
Document
Höst 20071.99 MB
Våren 2008
Document
Vår 20082.17 MB
Hösten 2008
Document
Höst 20081.82 MB
Våren 2009 del 1
Document
Våren 2009 del 2
Document
Våren 2009 del 3
Document
Hösten 2009
Document
Höst 20092.01 MB
Våren 2010
Document
Vår 2010668.42 KB
Hösten 2010
Document
Höst 20101.63 MB
Våren 2011
Document
Vår 20111.39 MB
Hösten 2011
Document
Höst 2011578.42 KB
Våren 2012
Document
Vår 20121.84 MB