Funktionärer i TSA

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

FUNKTION SIGNAL NAMN E-POST
Ordförande SM0MPV Claes Carneheim (-2025) sm0mpv (at) ssa.se
Vice ordförande, suppleant SM0OTX Gunnar Törnqvist (-2026) g.tornqvist (at) telia.com 
Sekreterare SM0WAV Sven-Erik Thor (-2025) sven-erik (at) credensa.se
Kassör SM0KDG Dag Florén (-2026) kdg (at) sk0mt.net
Ledamot SA0MAD Magnus Danielson (-2025) magnus (at) rubidium.se
Ledamot SA0WAI Jeremy Young (-2026) jeremypyoung (at) gmail.com
Suppleant SM0VWM Anders Högberg (-2025) sm0vwm (at) sk0mt.net

 

Revisorer och Valberedning
valda på årsmötet 2024
 
Revisor, Sammankallande SA0MEI Ulf 
Revisor SA0JSJ Jörgen
Revisorsuppleant SM0RGH Johan
Valberedning, Sammankallande SM0JCA Erik
Valberedning SM0RGH Johan
Valberedning SM0NEJ Thomas

 

Funktionärer  
Bibliotekarie SM0ZEU Ann
Fikaansvarig nyckelinnehavare, enl. lista
Internetfunktionär  SM0VWM Anders
Materialförvaltare Vakant
Medlemsregister SM0KDG Dag
Programkommitté Styrelsen
QSL hantering  SM0MPV Claes
QUATSA-distributör SM0KDG Dag
QUATSA-redaktör Vakant
Radiosamband Vakant
Rävjakt SM0KON Olle
Webmaster SM0KBD Thomas

 

Kontaktpersoner  
Kontaktperson Byängsskolan SM0KDG Dag
Kontaktperson Byängsskolan SM0MPV Claes
Kontaktperson Civilförsvar/FRG  vakant
Kontaktperson Täby kommun SM0KDG Dag
Kontaktperson Kvarnberget SM0KDG Dag

 

 

Täby sändaramatörers stadgar hittar du här