Spontant måndagsmöte 7/8 19:00 och lite info om höstterminen starten

Inlagt av Claes -MPV

Nu på måndag den 7 augusti kommer vi att ha ett spontant måndagsmöte. Kaffe serveras.

Måndagen den 28 augusti så startar höstterminsaktiviteterna. Styrelsemöte kommer att hållas i Lilla rummet

Lördagen den 2 september kommer vi att ha en fieldday på Resarö vid Ytterby gruva. Det kommer att bli visning av gruvan samt möjlighet till att köra radio.

Välkomna