Information från höstmötet

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Det traditionella höstmötet lockade 15 medlemmar. På mötet informerade styrelsen om verksamheten under året. En kortfattad beskrivning av läget är:

  • Ekomonomin är god och under kontroll.
  • Medlemsavgifterna beslutades bli oförändrade under 2023.
  • Ann SM0ZEU har tagit över ansvaret för biblioteket.
  • Första öppna huset efter Covidrestriktionerna arrangerades 2021-10-25.
  • Repeater RU4 är i provdrift.
  • Försök med SVX-link pågår på repeater RU5x.
  • Amatörradiokursen resulterade i 9 nya amatörer.
  • Vår hemsida har utvecklats av Thomas SM0KBD efter att den gamla kraschade. Nu kan man prenumerera på uppdateringar på hemsidan. Klicka här.
  • Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av Johan SM0RGH och Erik SM0JCA fram till årsmötet.
  • Förhandlingar om klubblokalen pågår för fullt, under ledning av Claes SM0MPV

Ett utförligt protokoll från mötet finner du här.

Document

.