Jan SA0KEF, ännu en nyexminerad sändaramatör i klubben

Inlagt av Claes -MPV

Jag vill gratulera Jan SA0KEF som vid senaste skrivningstillfället blev sändaramatör. Samtidigt vill jag hälsa honom välkommen i klubben. Jan läste in kursen på egen hand.Nu är vi uppe i 10 nyexaminerad amatörer i klubben i år. Det är fantastiskt roligt.

Claes - SM0MPV