Kontakt

Kontakt
Frågor i första hand via e-post: info@sk0mt.net
I andra hand kontakta:

Program SM0MPV Claes (ordförande TSA) 070 – 620 08 12
Bankett SM0KDG Dag (kassör TSA) 070 – 730 78 80
Utställning SM0UTY Hans (styrelseledamot TSA) 076 – 774 47 11
Medföljandeprogram SM0ZEU Ann (SSA-DL0) 070 – 513 35 84
Websidor SM0WAV Sven-Erik (sekreterare TSA) 070 - 365 3021

SM0WAV Sven-Erik 2016-02-28