CW-kurs HT23/VT24 för nybörjare och de som vill komma igång igen

Lektion 1

Lektionen inleddes med en presentation av kursledningen Thomas SM0CXU, Thorbiörn SA0LAT och Jörgen SA0JSJ. 

Därefter följde en diskussion hur man bäst kan lära sig telegrafi.

Det finns två skolor.

Den klasssiska metoden som använts av bland annat militären i Sverige är att man sänder tecknen i spärrad 80-takt. Tecknen sänds med 80 tecknen per minut, men avståndet mellan tecknen är längre. Urspungs takten för den kurs som finns på SK4SQ Leksands Radiklubbs hemsida och den kurs vi följer är 80 tecken per minut, men avståndet men avståndet mellan tecknen gör att det blir 20 tecken per minut.

Den andra är Koch metoden, där man lär sig tecknen i den hastighet man vill kunna. Man börjar med två tecken och när man kan dem så lägger man till två till och när man kan avkoda dessa fyra så lägger man till två igen. 

Det är bra att pröva på bägge sätten ätt lära sig telegrafi för att hitta den som passar en själv bäst. 

För båda metoderna gäller:

  • Inga ”prickar och streck”
  • Tränaregelbundet - Korta träningspass är också bra
  • Lyssna på tecknen
  • Släpa efter - skriv först när nästa tecken börjat sändas
  • Skriv ett understreck _ om du missar ett tecken.

Lektionen avvslutades med att alla fick börja lyssna på Lektion 1 där bokstäverna L, N, E och O gicks igenom

Thomas delade ut ett papper med tips. Jag har kopierat det nedan, men tagit mig friheten att ändra om i länkarna till olika CW-träningsprogram och appar.

 

 

Thomas C, SM0CXU, Sep. 2023

Nybörjare deltar i gemensam kurs och lyssnar till telegrafimusiken i sina hörlurar via FM radio på 100 MHz

Icke nybörjare kan välja att individuellt med egen PC + hörlurar träna från nedladdad app 

Oftast används penna och papper för registrering av vad som hörs. De som är snabb och säker på tangenterna kan använda sin PC
OBS: När ni skriver måste ni göra följande:

TEXTA men observera:
E skrives som en bakvänd 3 eftersom det är ett väldigt kort tecken, bara en Ditt. Ni hinner inte skriva ett ”vanligt” E!
U Skriv det kantigt i botten ty annars blir det lätt ett V
M Skriv med bågarna uppåt kan annars förväxlas med W eller H
G kan lätt bli ett C, tips: För G fortsätt med en hake nedåt.
Börja med detta nu, sedan blir det svårt att byta.

 

Program för telegrafiträning:

Precision cw-tutor kan användas för båda inlärningsmetoderna. Manual och nedladddning finns på webbsidan

Just Learn Morse Code kan användas för båda inlärningsmetoderna. Manual och nedladddning finns på webbsidan

G4FON Koch CW Trainer Version 10 trots namnet så kan det användas för båda inlärningsmetoderna. 

SK4SQ Leksands Radioklubbs hemsida. Välj CW-Kurs, Här kan man ladda ner ljudfilerna till den militära telegrafikursen. Dokumenten nedan är tagna från SK4SQ:s hemsida

Document

Document

CWkurs.se Thorbiörn SA0LAT har gjort omSK4SQ:s kurs till en webb-applikation. Det är samma kurs men man kan ändra sändningstonen, teckenhastigheten och avståndet mellan tecknen som sänds. Eftersom det är en webb-applikations så kan man använde den både på en dator, platta och i telefonen.

Morse Runner är ett träningsprogram för de som vill bli bättre på att tävla

Morse Trainer for Ham Radio är en applikation Android platta och telefon, kostar 2,99$. Johan SA0JKA använder detta program.

Det går att hitta fler program och appar både där man laddar ner appar och genom att googla.

 

 

Onsdagen den 27 september drar vi igång en ny CW-kurs

Kursen vänder sig till de som är helt nya men kan också vara en bra start för att komma igång med sina telegrafikunskaper.

Lärare är Thomas SM0CXU, Thorbiörn SA0LAT och Jörgen SA0JSJ.

Vi håller till i vår klubblokal i Byängsskolan. Kursen kommer att gå över två terminer, så avslutning sker fram emot sommaren 2024.

Anmälan görs till Claes SM0MPV på sm0mpv@gmail.com. Skriv CW-kurs i ämnet och ange Namn, Anropssignal, Telefonnummer samt att ni accepterar att Täby Sändaramatörer lagrar denna information om dig.

Välkomna Claes - SM0MPV