Månadstesten från klubbstugan

Inlagt av Dag -KDG

Söndag 2013-04-14 kördes fonidelen av månadstesten från klubbstugan. Claes - SM0MPV instruerade Hans SM0UTY och Mathias SA0MBA i tävlingens ädla konst och sedan fick dessa båda köra testen under Claes överinseende. Det var mycket uppskattat av "eleverna".    / kdg 2013-04-23