Mycket lyckad radoiodag i och vid Ytterby Gruva

Inlagt av Claes -MPV

I lördags arrangerade Täby Sändaramatörer tillsammans med SSA distrikt 0 en radiodag vid Ytterby gruva. Vädrets makter var verkligen gynnsamma denna regniga sommar. I skönt septemberväder samlades 30 personer för att köra radio och titta in i den unika gruvan.

Föredragshållarna Sven-Olof Kviman, Tommy Wahlund och Maria Johansson flankeras av Claes SM0MPV till vänster samt Ann SM0ZEU och Gunnar SM0OTX till höger om dem

Täby Sändaramatörer vill tacka föredragshållarna som på ett intressant och spännande sätt förde oss genom historien av  denna unika gruva med anor från 1600-talet fram till idag. En historia som innehåller stöd till först  järntillverkning sedan porslinstillverkning för att sedan bli lager för flygbensin och diesel och nu är en stiftelse som vill behålla kunskapen om dess historia. Man vill också se till att denna naturvetenskapligt intressanta plats, där 11 nya grundämnen upptäckts, även i fortsättningen kan vara forskningen till hjälp.

 

Efter visning av gruvan startade den traditionella radiodagen. Tre olika riggar var i luften en Elecraft KX3 med slutsteget KXPA 100, en Yaesu FT-857 med en LDG-100AT samt  en portabel Icom 705. Tre olika antenner hade dragits upp i de omgivande träden. Högst satt en windom antenn som drogs mellan en 10m spider beam mast (”fiskespömast”) och områdets högsta tall. Gunnar SM0OTX fixade den fästpunkten med ett välriktat skott med pilbågen, på första försöket!
Platsen var ett utmärkt QTH med mycket goda mottagningsförhållanden med QRN nivåer kring S0-S1. 
 

Erik SM1ALH berättar initierat om amatörradio för intresserade besökare. Stående till höger är Thomas SM0NEJ som visade flickorna hur deras namn såg ut i morsetecken. Något som var mycket uppskattat!

 

I länken nedan kan du läsa mer och se fler bilder från detta mycket lyckade arrangemang: