Nisse SM0MRS utnämnd till hedersmedlem i TSA

Inlagt av Sven-Erik -WAV

TSA årsmötesförhandlingar genomfördes med "med van hand" av Nisse SM0MRS som ordförande. I samband med att Claes SM0MPV tackade Nisse för väl förrättat värv, så meddelades att Nisse har utnämnts till Hedersmedlem i TSA. Motiveringen lyder som följer:

Din signal tog du i TSA 1981 och har sedan dess varit delaktig i den fina utvecklingen som klubben har haft och har. Som klubbens kassör under 6 år och vid de första SSA årsmöten som TSA har ansvarat för, har du på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för ekonomin. Du har på så sätt hjälpt till att göra evenemangen lyckade och även skapat en solid ekonomisk grund för TSA. 

Du var en av de fyra som bildade den grupp som såg till att vi fick tag i den klubblokal vi idag utnyttjar.

Dina insatser som ordförande vid TSA årsmöten har du genomfört med fast och varlig hand, tack!

Biblioteket tog du på ett förtjänstfullt sätt hand om och la grunden till den samlingen av både tidskrifter och böcker som vi nu har. Det är nog en av Sveriges största samlingar av amatörradiorelaterad litteratur, om inte den största. 

Det är för oss en stor ära att få utnämna dig till hedersmedlem i Täby Sändaramatörer.
 

Nisse avtackades med diplom, blommor och boken "Har du mål i mun?" som handlar om Hälsingemål.  Nisse har anknytning och fritidshus i Hälsingland.