Ny kontaktrepeater för TSA

Inlagt av Dag -KDG

RU8  (Id: SA0AZT/R) huvudkanal för kontakter och lokaltrafiknät

Fq: 434.800 MHz

Shift: - 2 MHz

Subton: 77 Hz för access (OBS! Repeatern sänder inte subton ut)

Modulation: FM wide

Id: SA0AZT/R

RU5x (Id: SK0RMT) digitala moder + FM

Fq: 434.7375 MHz

Shift: - 2 MHz

Subton: 77 Hz ut

Modulation:  FM narrow, C4FM, D-star & DMR

Id: SK0RMTSvxLink (Id: SK0RMT-10) simplexnode

Fq: 433.525 MHz

Shift:  0  (simplex)

Subton: 123 Hz in och ut

Modulation: FM

Id: SK0RMT-10

RU4 (Id:SK0MT/R) QRT