Ny kontaktrepeater för TSA

Inlagt av Dag -KDG

RU8  (Id: SA0AZT/R) huvudkanal för kontakter och lokaltrafiknät
Fq: 434.800 MHz
Shift: - 2 MHz
Subton: 77 Hz för access (OBS! Repeatern sänder inte subton ut)
Modulation: FM wide
Id: SA0AZT/R

RU5x (Id: SK0RMT) digitala moder + FM
Fq: 434.7375 MHz
Shift: - 2 MHz
Subton: 77 Hz ut
Modulation:  FM narrow, C4FM, D-star & DMR
Id: SK0RMT

SvxLink (Id: SK0RMT-10) simplexnode
Fq: 433.525 MHz
Shift:  0  (simplex)
Subton: 123 Hz in och ut
Modulation: FM
Id: SK0RMT-10

RU4 (Id:SK0MT/R) QRT