Presentation nu på måndag 26/2: Vem var det jag hade kontakt med?

Inlagt av Claes -MPV

Claes SM0MPV kommer att prata om loggboksföring både analog och digital.

Klubblokalen kl 19:00

Naturligtvis serveras det fika med tilltugg.

För dig som inte har möjlighet att delta på plats, planerar vi att sända föredraget digitalt.
Om du klickar här ansluter du till möte via Jitsi. OBS glöm inte att "muta" din mikrofon,
samt att identifiera dig med din anropssignal.

Välkomna