Program lördagen 23 april

Översiktsschema
FÖRMIDDAG
Välkomsthälsning (Aulan 10:00)

 
En seglats till världens ände (Aulan 10:00 – 10:55)
Milo SA0ADG seglade från Stockholm till Antarktis och åter. Ombord hade hon bland annat en kortvågsradio. Den skaffade hon sig främst för att, vid behov, kunna kommunicera med forskningsstationerna på Antarktis. Men under resan kom hon att uppskatta denna radio för en hel del annat! Läs mer här.

 
Vad en stor radar kan berätta om meteorer (Aulan 11:00 – 11:35)
Asta SM3UHV berättar om hur man kan studera vad som händer i jonosfären under intensiva meteorbombardemang.

 
AMPRnet (Klassrummet 10:00 – 11:55)
Omstarten av AMPRnet och SUNET-samarbetet ger oss radioamatörer möjlighet att bygga och driva en för våra behov skräddarsydd del av Internet i hela Sverige, med SUNET som ryggrad. Vi kan experimentera med nya kombinationer av radio- och Internetteknik och vara snabbt på plats i krissituationer för att erbjuda Internetaccess när andra alternativ sviktar.
Björn SA0BXI Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) presenterar omstarten av AMPRnet och de möjligheter som samarbetet med SUNET innebär. 
Börje SM2OUY, driftschef för SUNET, berättar om det mycket kraftfulla men relativt okända universitetsnätet och hur han vill se samarbetet med AMPRnet.
Hans Nordlöf, också från Sunet, redogör för hur användarnas identitet säkras inom SUNET, via SWAMID. SWAMID utnyttjas bland annat i tjänsten "Eduroam" som ger Internetaccess till forskare, lärare och studenter när de rör sig mellan universitet och högskolor i världen. 
Qasim Sarfraz från KTH presenterar sin prototypimplementering av en SWAMID-kompatibel tjänst för autenticering av radioamatörer, "AMPRID", utgående från den "SM Callbook" som SSA driver och ger exempel på hur det kan användas..
Mats SA2AWO berättar om hur man bygger AMPRnet över meshnät i M-regionen och diskuterar hur vi kan sprida detta till fler regioner. Se www.sk7dx.se.ampr.org.
Björn SA0BXI avslutar med ett exempel på hur vi i AMPRnet kan experimentera med "Sakernas Internet" i form av trådlösa sensornätverk för miljöövervakning.

 
Att bygga en repeater (Kulan1 10:20 – 10:35)
Hans SM0UTY och Magnus SA0MAD delar med sig av sina erfarenheter av att bygga en repeater. 
 
GNUradio (Kulan1 10:40 – 10:55)
Jan-Olof SM0IFP presenterar GNU radio Companion. GNU Radio är en fri programvara som gör det möjligt att implementera mjukvaru-definierad radio och signalbehandling.

 
Collins Radio Company (Kulan1 11:00 – 11:55)
Karl-Arne SM0AOM och Gunnar SM0OTX kommer att demonstrera en unik samling samt en ge en historisk översikt över Collins – en legendarisk radiotillverkare. Affisch Collins

 

Contest (Kulan2 11:00 – 11:35)
Claes SM0MPV informerar om WRTC 2018, världsmästerskap i radiosport för tvåmannalag.
Ingemar SM5AJV kommer att beskriva framtidens conteststation.

 
EFTERMIDDAG

Paneldiskussion (Aulan 12:20 – 13:55 och fortsätter i Kulan2 15:00 – 16:55) 
Hur kan radioamatörerna stötta civilsamhället med samband vid extraordinära situationer?
En paneldiskussion, ledd av Calle SM5BF, med inledningar av representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och Telestyrelsen (PTS), Civilförsvarsförbundet, SSA, FRO, KTH och Svenska Universitetsnätet (SUNET).
- 1220 startar panelpresentationen i aulan
- 1230 föredrag Lars-Göran Uddholm SBFF (detta sker i plenum dvs utan konkurrerande aktiviteter)      
- 1300 korta inlägg (vardera 5 minuter)
        Nils Löwegren MSB     
        Ove Landberg PTS      
        Hans Sodenkamp SM3GDT SSA
        Kent Ahlqvist FRO     
        Börje Josefsson SM2OUY SUNET
- 1325 längre inlägg (10 minuter)     
        Jens Zander SMØHEV KTH
- 1335 frågestund och uppsummering, reservtid.
- 1500 börjar workshopen (dokumentation på blädderblock) i Kulan2.
 
Mjukvarudefinierad radio för vanliga radioamatörer - vad behöver vi kunna och använda? (Klassrummet 13:00 – 13:55)
Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik kommer och håller låda om framtidens radioteknik. Vi kommer att resonera om de teknikkunskaper vi radioamatörer förväntas ha om den teknik vi använder. Sedan tar vi och tittar på olika typer av radioapparater som kan sägas vara SDRadios. Alltså mjukvarudefinierade radios. Där hårdvaran (komponenterna) får stå tillbaka för mjukvaran som gör det vi vill att vår radio skall göra. Tilman tar med sig en hoper radios som vi kommer att få "klämma och känna" på. Väl mött med öppna sinnen mot inspiration och andra tekniska infallsvinklar till vår hobby.

 
EMC (Kulan1 13:00 – 13:55)
Per Isacsson från Rhode & Schwarts Svenska AB kommer att prata, diskutera och demonstrera under titeln "Praktiskt EMC för radioamatörer".

 
Öppen diskussion med DL och provförrättare. (Klassrummet 14:00-14:55)

 
INTRESSEGRUPPER
SARTG (Kulan1 14:00 – 14:55)

 
AMPRnet (Kulan2 14:00 – 14:55)
Konstituerande möte: Kallelse, Förslag till stadgar, Förslag till verksamhetsplan

 

SSA styrelse (Aulan 15:00 – 16:55)

SSA:s styrelse vill nyttja tillfället för ett informellt informations- och diskussionsmöte på lördagen.

• Gamla och nya styrelsemedlemmar presenterar sig
• Lägesrapport Anders, SM6CNN
• Sektion redaktion och marknadsföring Hans-Christian, SM6ZEM
• Sektion rekrytering, utbildning och certifi ering Jonas, SM5PHU
• Sektion EMC Petter, SM3PXO
• Skolprojektet Jörgen, SM3FJF m.fl .
 

 

YL-träff (Kulan1 15:15 - )

En YL-träff där SM5EUU Kerstin och SM6KAT Solveig kommer att berätta om SYLRA-aktiviteter i allmänhet och träffen på Island i synnerhet. Detta sker i samband med att de som deltagit i medföljandeprogrammet återkommit till Åva Gymnasium.

 

 

ÖVRIGT

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (Utanför Aulan)

Ställer ut samt svarar på frågor och Informerar mellan 13 och 15.

 

Uppdatering av DXCC och IOTA  (Field checking, utanför Aulan)

Janne SM5DJZ kommer att granska QSL-kort för uppdatering av i första hand DXCC och i mån av tid IOTA. Du finner honom i närheten av SSA utanför Aulan.
 

NYTT!       Registrering av konton på LOTW       NYTT!

Janne kommer även att  hjälpa till med att på plats ansöka om ett konto för ”Logbook of The World” LoTW. 
Ta med dig din amatörradiolicens och id-handling för registreringen! 

 

 

Raspberry Pi (Matsalen)

Patrik SA0CGB och Kurt SM0UCC kommer att demonstrera en väderstation baserad på Raspberry Pi i Utställningslokalen.

 

 

 

Vill du visa något spännande projekt

Kontakta oss.

 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.   Alla punkter under denna rubrik går av stapeln på Åva Gymnasium. Länkarna från namnen går till sammanfattningar.
Översiktsschema
Uppdaterad 2016-03-02 SM0WAV Sven-Erik