Rapport från höstmötet

Inlagt av Sven-Erik -WAV sön, 2020-11-22 - 17:55

Föreningens ordförande Claes SM0MPV hälsade deltagarna välkomna och öppnade det digitala mötet. Mötet arrangerades i år digitalt med hjälp av mötesprogrammet Zoom, på grund Corona-pandemin. Vi var 18 personer som hade loggat in på mötet. Dvs ungefär lika många som brukar delta på höstmötena i klubblokalen.

 

Claes startade mötet med att presentera Styrelsen och Funktionärer. Därefter rapporterade Dag SM0KDG det ekonomiska läget.

 

Här referat från mötet:

 

Medlemsavgiften

Styrelsen har beslutat att inte ändra nuvarande medlemsavgift. Följande gäller således:
• Årsavgift 230kr

• Familjemedlem Vuxen 70 kr

• Ungdom (-25år) 60 kr

• Livstidsmedlem 2760 kr, för medlemmar äldre än eller lika med 65år.

• >= 90 år ingen avgift

 

Biblioteket SA0JEN

TSA har ett utmärkt bibliotek, med en stor mängd amatörradiolitteratur. Janne SA0JEN redogjorde för bibliotekets status och planen för gallring av dubbletter, vattenskadade exemplar och böcker som varken går att sälja eller kan räknas som att inte vara till nytta för klubben. TSA prenumererar på ett flertal amatörradiotidningar, som finns tillgängliga i bibliotekets tidskriftshylla. ARRL ger ut en ”bimonthly” tidskrift, med inriktning mot nyblivna radioamatörer. Föreslogs att styrelsen får mandat att prenumerera på den om tidskriften är intressant för vår verksamhet.

 

Materialförvaltaren Bengt SM0HBV

Bengt berättade om problemet med rotorn i antenntornet. Problemet är nu åtgärdat.

Den nya SDR-radion har kopplats ihop och konfigurerats.

 

Programverksamheten Claes SM0MPV

Tipskvällar/Föredrag/Diskussioner under hösten 2019 och 2020

• Riggar, olika typer och prestanda

• Enkla HF antenner

• Loggprogram/Diplom

• Luciafirande, dec 2019

• Filed Day vid Skavlöten, oktober 2020

• Målning av lokalen, pågår

• Samarbete med SK0UX fungerar utmärkt

• Samarbete med SK0ZA fungerar utmärkt. Klubbmedlemmarna har möte i vår klubblokal var annan tisdag.

• Planer finns att sätta upp en WebSDR-mottagare i klubblokalen

• QSL-kortshanteringen fungerar utmärkt. Föreslogs att fråga medlemmarna om det finns intresset att göra gemensamt inköp av QSL-kort.

 

Stationsföreståndaren Claes SM0MPV

Claes SM0MPV berättade om klubbens bestånd av radioutrustning och övriga aktiviteter.

• SunSDR2 Pro, 20W Ny

• Riggar IC-7600, TS-590, IC-756 Pro

• Klubbens repeater SK0RMT finns på 434.7375 RU5x är i gång på FM, samt D-star, C4FM och DMR. Föreslogs att informera om repeaterns existens på SSA hemsida.

• Repeatern SK0MT/R 434.700 RU4 är återigen i gång och kopplad till 145.525. Planer finns att koppla den vidare till EchoLink.

• Slutsteg Expert 1K-FA

• SSA HF Contest Cup, TSA ligger på sjunde plats i topp 20-listan

• Ny antenn för WARC-banden är på plats

• KT36XA antennen har reparerats

 

Utbildning

• Certifikatskursen. 20 startade och resulterade i 4 nya radioamatörer. På grund av pandemin avbröts kursen i förtid.

• CW-kursen. 8 startade, men fick också avslutas på grund av pandemin

• Amatörradiokurs, oklart om vi kommer att kunna arrangera kurs 2021.

 

Data och It i klubblokalen

• Anders SM0VWM har skänkt en ny server till klubben. Servern kommer att vara en viktig del av datalagringen av klubbens filer

• AMPERNet fungerar utmärkt. Planer finns att koppla upp en repeater till EchoLink via AMPERNet.

 

Övrigt

• SK0QO har lagt ner D-Star repeatern. Det innebär att TSA repeater SK0RMT 434.7375 RU5x är den enda D-star repeatern i Stockholmsområdet

• Janne SA4ANS frågade om det finns planer på att arrangera klubbmöten på detta sätt, dvs via Zoom. Styrelsen tar upp frågan.

• Kurs SM0UCC föreslog en lösning för en kommande WebSDR-mottagare i klubblokalen. Kurt har en sådan i funktion hemma, som går att ansluta till över Internet. Web-adressen till Kurts WebSDR kommer att läggas ut på TSA hemsida.

 

Publicerat 22:a november av SM0WAV Sven-Erik

 

Vänligen notera att diskussionen nedan sker på en extern server!