Rapport från radiodagen på Vaxholms kastell 23 augusti

Inlagt av Sven-Erik -WAV tis, 2014-08-26 - 20:02

Fint väder och många besökare bidrog till att göra radiodagen till årets radioaktivitet i Stockholmsområdet. Programmet inleddes med att försvarsminister Karin Enström invigde dagen, samt avtäckte en minnestavla över Vaxholm radio som startade verksamheten på platsen för 100 år sedan. Karin gjorde i sitt anförande en intressant exposé över radioverksamheten på Vaxholm Radio och kopplingarna till dagens kommunikationstekniker.    26/8-14 sm0wav, Sven-Erik

Bild borttagen.

Försvarminister Karin Enström invigningstalar

Minnestavla, Karin Enström, Ann SM0ZEU värdinna och Lars Lindgren kommunalråd i Vaxholm

 

Försvarsministern gjorde en rundvandring i alla utställarnas tält. Då gavs möjlighet att svara på Karins intresserade frågor och diskutera amatörradio. Senare gjorde Radio Nord en intervju med ministern. Intervjun sändes på de klassiska frekvenserna 1512kHz och 6065kHz och hördes över hela Europa.

Radionordrevival

Efter invigningen startade seminarieprogrammet, med radioanknytning, under ledning av Calle SM5BF. Föredragen spelades in på DVD och kommer senare att säljas tillsammans med boken om Vaxholm Radio. Föredragens titlar var:

  • Vaxholm Radio SAF, historisk bakgrund samt kustradiostationens verksamhet.
  • Stockholm radio SDJ, historiska axplock samt teknik och trafik med framtidsperspektiv.
  • Agentradio under kalla kriget.
  • Signalspaning.

Tillströmningen av besökare var mycket god, speciellt med tanke på att det krävdes en kortare båttur för att nå Kastellet. Vår uppskattning är att det var cirka 400 besökare på plats. Det var full fart på radiokörandet, de flesta banden aktiverades. En specialsignal, SE100SAF, aktiverades under dagen. Från Vaxholms Kastells Museum kördes telegrafi på en tidstypisk Collins och Wiking Ranger. Totalt kördes 432QSO:n, av dessa var 77 stycken svenska, på museet loggades 57QSO. QSL-kort kommer att distribueras i närtid. På de högre frekvenserna demonstrerades amatör-tv, man hade satt upp en TV-länk mellan kastellet och Rindö. I övrigt kördes kortvåg på de flesta banden.

Tidstypisk telegrafioperatör, Wille SA0BFW, på Vaxholms Fästnings Museum

Täby Sändaramatörer vill rikta ett stort tack till alla medverkande radioklubbar, samt speciellt Vaxholms Fästnings Museum med Erik Himmelstrand i spetsen. Statens fastighetsverk, Mathias von Schlieben och Anders Hallström, har på ett avgörande sätt bidragit till möjligheten att genomföra radiodagen på Vaxholms Kastell. Vaxholms Kommun har välvilligt ställt upp resurser. I ett speciellt tält fick leverantörer av radioutrustning demonstrera sina produkter. Tack för att ni tog er tid att komma till Vaxholms Kastell, Mobinet och Limmared.

Publicerat 26/8-14 sm0wav, Sven-Erik

Länkar:

Medverkande föreningar:
SK0QO, SK0UX, SK0ZA, SL0ZG, SL0ZS, SC0UT, SK0BU, SK0WE och SK0YT

Radio Nordrevival
http://radionordrevival.blogspot.se/

Sveriges DX-förbund om Radio Nordrevival
http://www.sdxf.se/WP/?p=2908

Artikel i Elektronik i Norden
http://www.elinor.se/index.php/Forsvarsministern-invigde-radioamatormot…

Limmared Radio&Data
http://butik.limmared.nu/sv/

Mobinet
http://www.mobinet.se/pages/index2.asp

Vänligen notera att diskussionen nedan sker på en extern server!