Rapport från styrelsemöte 1 - 2023

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Vid det senaste styrelsemötet kan rapporteras följande:

  • Vår repeater RU 4 läggs i malpåse och vi går över till RU8 för våra lokaltrafiknät. 
  • Repeater RU5x är inkopplad och fungerar med digitala moder och FM.
  • Certifikatkursen startat nu på måndag 16:e januari.
  • En AMPERnet-länk mellan SK0MT och SM0UX planeras. En sådan länk kommer att öka på redundansen i AMPERNet-systemet.
  • Antenn-byggkursen startar i mars. Kursen genomförs på torsdagar. Anmälan till Claes, sm0mpv@gmail.com.

Mer information om våra repeatrar hittar du till höger på hemsidan och i Dags SM0KDG information i nedanstående inlägg.