Rapport från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Nya styrelsen

Vid TSA årsmöte den 17:e mars valdes Kurt SM0UCC till ordförande för TSA. Följande personer ingår nu i styrelsen:

SM0UCC             Kurt Ekdahl                                               ordförande

SM0MPV             Claes Carneheim                                    vice ordförande

SM0KDG             Dag Florén                                                kassör

SM0WAV             Sven-Erik Thor                                          sekreterare

SM0OTX              Gunnar Törnqvist                                     ledamot

SM0VIA                Axel Meiton                                                suppleant

 

Inrättande av stipendium

Calle, SM5BF hade lämnat in en motion om upprättande av ett stipendium, som i första hand skall tilldelas ungdomar. Tanken är att stipendiet skall hedra de medlemmar som varit med om att grunda och driva klubben.

Årsmötet beslutade att:

-          att TSA skall inrätta ett stipendium för gjorda och/eller kommande insatser för ungdomsverksamhet inom amatörradio.

-          att styrelsen må besluta om närmare bestämmelser inom de ramar som motionen anger.

 
Field Day Vaxholm
I Styrelsens proposition föreslås att klubben skall arrangera en Field Day på Vaxholms Kastell den 23 augusti 2014.
 
Diskuterades risken med ett sådant arrangemang. Konstaterades att risken huvudsakligen är kopplad till dåligt väder och därmed minskat deltagarantal. Som information nämndes att budgeten för arrangemanget är i storleksordningen 30000kr. Varav risken är i storleksordningen 15000kr.
 
Årsmötet beslutade att oreserverat tillstyrka förslaget, samt att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta planeringen och genomförande av field day enligt förslaget.

Publicerat 30 mars SM0WAV