Rapport från TSA höstmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Årets höstmöte hade samlat ovanligt många medlemmar. I besöksboken fanns 25 deltagare noterade.

Här kommer kortfattat referat från mötet:

  • Kvällens höjdpunkt! Field Day 2014: Gunnar, SM0OTX, gjorde en detaljerad presentation av planerna på att genomföra en field day i augusti 2014. Platsen är Vaxholms Kastell och datumet är den 23:e augusti. Då finns möjlighet att celebrera att Vaxholms Kustradiostation 100-årsjubilerar 2014. En ansökan om stöd för att genomföra arrangemangent har skickats till SSA.
  • Styrelsen meddelade att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrad, 230kr. Styrelsen har tidigare beslutat att medlemsavgiften är 0kr för medlemmar som är 90år eller äldre.
  • Föreningen har 119 medlemmar inklusive ständiga medlemmar
  • Antennparken har uppdaterats under sommaren och fungerar nu utmärkt
  • Materialförvaltaren, SM0HBV Bengt, meddelade att det finns riggar till utlåning. Kontakta Bengt om intresse finns. Bengt.afzelius at bredband.net
  • Planer finns att återstarta byggkvällarna. En möjlig aktivitet skulle kunna vara att ta fram utrustning för att ansluta klubblokalen till Internet via en 5Ghz radiolänk till KTH. Överföringshastigheten skulle i så fall kunna bli 100Mbit, både upp/ner.    /wav