Rapport från TSA styrelsemöte 30 september

Inlagt av Sven-Erik -WAV
  • Datum för Field Day 2014 är nu spikad till den 23:e augusti. Platsen är Vaxholms Kastell. Förberedelserna har startat. Vill du vara med och jobba med detta spännande och utmanande projekt kan du kontakta någon i styrelsen, t.ex. sven-erik@credensa.se.
  • Hemsidan kan nu nås från både www.sk0mt.net och www.sk0mt.se
  • Ett projekt har startat för att utreda möjligheterna att få högre hastighet på Internet i klubblokalen. Tanken är att skapa en radiolänk till KTH.
  • Beslutades bjuda in de personer som tagit certifikat, genom TSA-kursen, de senaste åren, till månadestesten i november.