Referat från TSA årsmöte

Inlagt av Sven-Erik -WAV

TSA årsmöte skall enligt stadgarna arrangeras i mars månad. I måndags (11:e mars) arrangerades årsmötet i klubblokalen med 26 deltagande medlemmar. 

Här kommer en sammanfattning av mötet.

Claes SM0MPV föredrog styrelseberättelsen och Dag SM0KDG föredrog det ekonomiska bokslutet. Ekonomin är god och slutade med ett överskott på några tusen kronor. Årsmötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

  • Val av funktionärer. 

Valberedningen har bestått av Johan SM0RGH, Jörgen SA0JSJ, samt Erik Mellgren SM0JCA. 
Claes SM0MPV fick fortsatt förtroende att vara ordförande för TSA. Bilder på våra funktionärer finner du nedan och här (https://sk0mt.net/funktionarer).

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse följande personer: 
Styrelseledamot på två år, Dag Floren SM0KDG och SA0WAI Jeremy.
Suppleant på två år, Gunnar Törnqvist SM0OTX.

Övriga ledamöter är Sven-Erik SM0WAV, Magnus SA0MAD och suppleant Anders SM0VWM som valdes förra året på två år. 

Till revisorer valdes enligt valberedningens förslag, Ulf SA0MEI, Jörgen SA0JSJ och som revisorssuppleant Johan SM0RGH.

På mötet valdes Erik SM0JCA (sammankallande), Johan SM0RGH och Thomas SM0NEJ till valberedning

Claes SM0MPV informerade om klubblokalens status. Planer finns att riva Byängsskolan och därmed vår klubblokal. Ursprungligen var planen att vi skulle flytta 2025, men det verkar nu bli 2026. TSA har en grupp som bevakar våra intressen.

TSA årsmötesförhandlingar genomfördes med "med van hand" av Nisse SM0MRS som ordförande. I samband med att Claes SM0MPV tackade Nisse för väl förrättat värv, så meddelades att Nisse har utnämnts till Hedersmedlem i TSA. Nisse gratulerades även på sin 90-års dag, vilken inträffade den 1:a mars.

Mötet beslutade att tacka styrelsen för väl genomfört arbete 2023 och ser fram mot verksamheten 2024.

Nisse SM0MRS gratuleras på 90-årsdagen av TSA ordförande Claes SM0MPV.