Repeaterläget på SK0MT

Inlagt av Dag -KDG

Repeatrar inom TSA område

 • RU4/RU376  - SK0MT  434.700 MHz, shift -2 MHz, subton in/ut 77 Hz. Trafiksätt FM.

  Simplexlänk till 145.525 MHz, subton 123 Hz för att komma ut på UHF. Utan subton triggas inte repeatern.  

  QRT FÖR MODIFIERING

   
 • RU5x/RU379  - SK0RMT 434.7375 MHz, shift -2 MHz, subton ut 77 Hz (bärvågsöppning på FM). Trafiksätt FM, C4FM, D-Star och DMR. För FM trafik gäller 5 min ToT och 2 sek hängtid för närvarande.

   
 • Planering UHF SVXLink simplexnod (FM) med APRS.Repeater SK0MT/R (RU4/RU376   på 434.700 MHz)  har en länk till simplex kanalen 145.525 MHz på VHF bandet. På grund av ett problem med VHF-delen har repeatern tagits ner för ombyggnad och byte av VHF-radio. Det är äldre modeller och det krävs även äldre datorsystem för att köra programvaran. Teamet har stött på lite problem och vi väntar på en lösning.

För att använda repeatern krävs 77 Hz subton. Repeatern sänder även 77 Hz subton. Användare kan då aktivera subtonssquelch i sin mottagare och slippa störningar på repeaterns utfrekvens.

För access till UHF-repeatern från VHF-sidan (145.525 MHz) krävs en subton på 123 Hz. Vanlig FM-trafik som passerar kommunen kan köra på 145.525 MHz utan att aktivera repeatern (vanligt sommartid när utlandsamatörer passerar oss).Repeater SK0RMT RU5x/RU379    434.7375 MHz har inte samma fina QTH som SK0MT/R

Antenner: Aerial Oy 4-stackade, en för mottagning och en för sändning samt ett kavitetsfilter.

Här använder vi en Motorola MTR2000. En bastant arbetshäst på ca 15 kg som tidigare tjänstgjort inom brandförsvaret. Även här behövs lite äldre datorer för att kunna köra programvaran till radion.

Radion är i grunden en ren FM station men duktiga radioamatörer har utvecklat tillsatser för att även kunna köra digitala moder. Kurt SM0UCC har byggt och programerat en tillsats (MMDVM) som gör att vi även kan köra DMR, D-Star och C4FM förutom traditionell FM. Det är ganska mycket pyssel med inställningarna där man väljer vad och hur trafiken skall fungera, vilka rum (område) som släpps in o s v. Vi kopplar upp oss via radiolänk till AMPRNet för Internetkontakt.

När RU4 är nere för service använder vi SK0RMT för lokaltrafiknätet. Det har varit lite problem med kort ”öppentid”. Nu har Jeremy SA0WAI ändrat tiden från 60 sekunder till 5 minuter och hängtiden minskad till 2 sekunder från tidigare 10 sek. Det innebär att slutar man sända till repeatern stänger den efter 2 sekunder och man kan då starta en ny 5 min QSO-tid. Vi får se hur detta utfaller.

Det krävs inte någon subton för att öppna, däremot sänder den ut en 77 Hz subton när man kör FM. Det innebär att man kan ställa in en subtonssquelch i sin mottagare och då slipper man höra den digitala trafikens brusmattor men man tar emot FM-trafik som vanligt. Vilken mode som har prioritet håller vi på att testa.SVXLink  -  Kurt SM0UCC jobbar också med ett separat SVXLink system. Med detta kan man på ett finurligt sätt koppla upp sig på en mängd olika repeatrar i Sverige. Detta styr man via DTMF-toner på en vanlig FM-station. Det gjordes försök att köra detta på SK0RMT men det blev för mycket trafik som gick ut över SVXLink systemet när den digitala delen även kom med. Nu jobbas det på ett separat system där man även kan lägga in APRS-data. Vi kommer att hålla en digital presentation av detta inom distrikt D0.