RU4 på provdrift

Inlagt av Dag -KDG

Nu har äntligen SK0MT/R (RU4) repeatern kommit i luften igen och går på provdrift från våra antenner i SK0MT antenntorn.

Digitalrepeatern SK0RMT (RU5x) är för närvarande är QRT eftersom dess antenner nu är kopplade till RU4.

Räckvidden blir alltså densamma som för digitalrepeatern.Använd och testa repeatern så mycket som möjligt.Repeatern SK0MT/R går på RU4 frekvenser men med befintliga antenner på SK0MT.

Frekvens 434.700 MHz, shift - 2 MHz, subton (ut/in) 77 Hz.

Det finns ingen länk till VHF som vi hade tidigare utan använder bara UHF.Vi kommer med mer detaljer så småningom.