Senaste nytt från styrelsemötet

Inlagt av Sven-Erik -WAV

Här kommer kortfattat referat från måndagens styrelsemöte:

  • Claes SM0MPV informerade om den lyckade field dayen vid Skavlöten i går. Ett flertal riggar ”luftades”, bland annat en rigg för 122Ghz, knappt 3mm våglängd. Cirka 15–20 personer närvarade. Ett stort tack till Dag SM0KDG som var drivande för denna aktivitet.
  • Repeatern RU4 ligger fortfarande på labbordet. ”Problem med att få igenom ljudet”. Tidigare har det beslutats att enbart köra den som 70cm repeater. Vi återkommer när den är i drift igen.
  • Fortsättningen av CW kursen som började HT21 startade den 7:e september och fortsätter på onsdagar terminen ut.
  • Ann SM0ZEUhar nu tagit över biblioteket. Stort tack Ann för att du tar hand om vårt fina bibliotek.
  • Magnus SA0MAD rapporterade att 80m beamen på SK0UX är klar för montage på Kvarnberget. Mastdelarna till förlängningen av den blivande 40m masten är nu iordninggjorda och man väntar nu bara på att lyfta upp dem.