SM7NTJ Lorentz SK

Inlagt av Dag -KDG

Vår medlem sedan många år Lorentz Björklund SM7NTJ har lämnat oss.

Lorentz har betytt väldigt mycket för uppbyggnaden av klubben genom sitt stora tekniska kunnande och sina kontakter.

Vårt samarbete med Civilförsvarsföreningen startades av honom och många gemensamma övningar genomfördes under hans tid i Täby. Lorentz var i högsta grad bidragande till att vi nu är en kvalificerad resurs för dem.

Vid millennieskiftet ordnades med Lorentz hjälp en länk mellan kommunstaben och SK0MT för att TSA skulle kunna vara till hjälp när ingen visste om datorsystemen skulle fungera efter midnatt mot år 2000.

Det var också Lorentz som kläckte idén att vi skulle uppvakta Täby kommun om den lediga  reservledningscentralen som vi nu under många år haft som klubblokal.

Lorentz och Kristina, då SM0MYL, träffades i TSA och var båda mycket aktiva i klubben. Deras intresse för hobbyn gjorde att dottern Maja senar också blev radioamatör.och nu har anropssignalen SA6MYL.

Därför var det blandade känslor när familjen lämnade Täby och flyttade till Aneby.

Lorentz skulle nu på SSA årsmötet i Borgholm väljas in i SSA styrelse och var tilltänkt som ersättare för Jonas SM5PHU i utbildnings- och certifieringssektionen. Så det är också stor förlust för SSA.

Många amatörer träffade en pigg och trevlig Lorentz på radiomässan i Eskilstuna i lördags.

Nu - ett stort tomrum efter Lorentz.

Våra varma tankar går till familjen.  
TSA styrelse