Tilman SM0JZT har tilldelats SSA:s Hedersdiplom / hedersnål

Inlagt av Claes -MPV lör, 2022-04-23 - 19:15

TSA vill passa på att gratulera vår medlem Tilman SM0JZT som vid SSA:s årsmöte tilldelades föreningens Hedersdiplom/hedersnål med följande motivering:

[Tilman har] under 20-talet år bidragit till att sprida kunskap om amatörradio dels genom artiklar i QTC och dels genom föredrag om allt mellan antenn och jord. Tilman har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att fördjupa kunskapen i radioteknik.

Tilman skulle egentligen ha fått hedersnålen redan för två år sedan, på grud av covid-pandemin kunde  han  inte tilldelas utmärkelsen förrän nu.