The Titfield Thunderbolt

Inlagt av Dag -KDG

Det blev lite festligare måndagen 29/4!

Vårt land utmärker sig genom antalet ideella föreningar. Föreningarna har de mest skilda syften, oftast handlar det om att – som i vårt fall – samla kamrater kring ett gemensamt intresse, samtidigt som föreningen är lösningen på praktiska problem som förvaltning av en stor marina, skötsel av en kvadratkilometer gräs att spela golf på eller drift av en anläggning för sommarvatten att hålla trädgårdarna fina med. Det är inte ovanligt att de tunga, praktiska åtagandena kommer i förgrunden men att man då och då tvingas vakna till för att idka medlemsvård.

Täby Sändaramatörer är en förening med stora praktiska åtaganden, till mycket stor nytta även för samhället kring klubben. Samtidigt har vi trevligt flera gånger per vecka. I måndags, en dag som riskerade att bli klämdag, samlades vi i improviserad pub.

Många av oss, tyngda av arbete och tilltagande skröplighet, har en tendens att tycka att det räcker med bollar i luften och vill gärna ta det lite lugnare så det blir luft emellan här och där. Så icke Dag -KDG som nyss hemkommen från skidresa i Norge tog sig an uppgiften utan att tveka. Raskt inhandlades och ställdes i ordning allt som skall finnas på en pub, möjligen med undantag av varma rätter som fish&chips och liknande.

Tjugo sorters öl fanns att välja bland, tilltugg var framställt, det mest onyttiga för säkerhets skull i skålar direkt på borden, och det var bara att slå sig ned och titta på filmen om den lilla brittiska småstaden, som reste sig och tog saken i egna händer när järnvägen riskerade att ersättas med omnibuss. Ej sällan skrattades igenkännande, och ibland var filmen särskilt obarmhärtig: Någon ansåg sig vara särskilt bra på tåg, någon annan ansåg honom snarast vara en teoretiker och tänkte själv visa hur det skall gå till när det blir riktigt kvalificerat. Vad som i slutänden var lösningen på synbarligen närmast oöverstigliga hinder som vid något tillfälle tillstötte, var kreativitet och idealitet – precis som i vår klubb!

I klubben finns fler som behöver nämnas men just i måndags tackar vi än en gång Dag för hans driftighet, rådighet, generositet och omsorg om oss i Täby Sändaramatörer! Några särskilda tillfällen för yrvaket idkande av ”medlemsvård” behövs knappast så länge som jag, Rolf, Gunnar, Göran, Gusten, Affe m fl. har glädjen att ha Dag hos oss!

Johan / SM0RGH

Som motpol till Johans inlägg får jag först tacka för berömmelsen men vill verkligen framhålla att det var Johans idé till kvällen med film och hela upplägget. Johan hade hittat filmen och vi gjorde gemensamt upphandlingen av alla varor till kvällen. Måvara att vi betalade i olika butiker. Alla inköp gjordes med privata medel medan deltagarnas donationer helt tillföll klubbkassan, vilken gjorde ett språng uppåt med närmare 500 kr. Vi drabbades av teknikstrul med ljudet som behagade hoppa ur synkroniseringen efter ett tag. Nästa gång må i nog spela in allt i förväg.  Ett stort tack till alla som deltog på kvällen.  // de Dag -kdg 2013-05-05