TSA kommer att var aktiv från Agöfyr

Inlagt av Claes -MPV

SK3T, TSA:s specialsignal, kommer mellan den 27-31 juli att höras från Agön, som ligger i havsbandet utanför Hudiksvall. Vi kommer att delta i IOTA-testen som går under helgen den 29-30 juli. Operatörer är Claes SM0MPV, Palle SA0BYP och Thomas SM0CXU och vi deltar i Multi2 klassen high power. 

IOTA-testen är en av de få tester där man kan välja om man vill delta all 24 timmerna eller bara 12.

Agön:
IOTA:     EU-176 Gävleborg County group
ARLHS: SWE 001 & SWE 078
SMFF    2019
Grid:     JP81rn