TSA lokaltrafiknät

I TSA träffas vi både i klubblokalen och via radio. Information om våra möten i klubblokalen hittar du här och i TSA-programmet.

Vi kör vårt lokaltrafiknät på söndagar kl. 21.30.

Repeatern som vi normalt använder är SA0AZT/R

Varje söndag är en person ansvarig för nätet. Hen använder signalen SK0MT/0

Övriga lokaltrafiknät, "ringar", i distrikt 0 hittar du på distrikt 0 sida.