TSA - Maker Faire på Tekniska Museet

Inlagt av Dag -KDG

TSA i samarbete med flera radioklubbar kommer att ha aktiviteter på Stockholm Mini Maker Faire på Tekniska Museet lördag/söndag 8 - 9 maj 2015.

Mässan är öppen för allmänheten mellan kl 11-17.

Mer info kommer // Dag SM0KDG