INSTÄLLT -> Öppet hus och Styrelsemöte (19:30)

Datum & Tid
Agenda

På grunnd av det dåliga vädret så kommer vi att hålla stängt idag.

Styrelsemötet sker över Jitsi

73 de Claes/SM0MPV 

Välkomna till öppet hus kl 19
 

Styrelsemötet hålls i lilla rummet. Start 19:30

Förslag till agenda
1. Mötets öppnande och föregående protokoll
2. Ekonomi
3. Övrigt
   3.1 Uppföljning arbetsgrupper
         3.1.1 Antenngruppen
         3.1.2 Uppföljning aktivitetsgrupp - Digital utsändning
  3.2 Våra repeatrar
        3.2.1 SK0MT/R (RU4)
        3.2.2 SK0RMT (RU5x)
        3.2.3 SK0RMT-10  (SVXLink)
  3.3 Kurser
       3.3.1 CW-kurs
       3.3.2 Certifikatkurs
  3.4 AMPRNet
  3.5 Gemensam server och arbetsyta mm för styrelsen
  3.6 Hemsidan
  3.7 Klubblokalen
  3.8 Danderyds kommun krisplanerar
  3.9 Rapport från DL-0 mötet
4. Kalendarium
5. Kommande möten
6. Mötets avslutande