Rimboritten ev 27/8 ??

Datum & Tid
Agenda

Rimboritten planeras gå av stapeln lödagen den 27 augusti.
Det finns en del formaila kvar för arrangörerna men reservera dagen för en trevlig radioaktivitet.
Normalt brukar vi behöva ca 8 - 10 operatörer med möjlighet att sitta in en bil utefter banan och rapportera till vår basstation. Vi använder i regel VHF (2 m) och en mobilstation med ca 10-20 W är tillräckligt.
Vi återkommer när vi vet mer.
Kontakt genom Dag SM0KDG