Thomas SM0CXU: ARRL DX CW från Kuba (T48K) Certifikatskursen har lektion.

Datum & Tid
Agenda
Thomas SM0CXU visar bilder och berättar om när han och Göran SM0DRD deltog i ARRL DX CW från tävlingsstationen T48K på Kuba.
 
Cerifikatskursen har lektion