TSA utbildar FRG åt Civilförsv.föreningen

Inlagt av Dag -KDG

TSA har ett tätt samarbete med Civilförsvarsföreningen där ett antal TSA-medlemmar gått utbildning. Nu utbildar TSA "civilister" i radioanvändning.

Första praktiska övningen skedde torsdagen 8/5. Nästa är planerad till 27/5. Vi använder licensfria handapparater för denna utbildning.

Bild borttagen.   de Dag -kdg